Etusivu Blogi

Blogi

RF-kaapelin asennusohjeet

04.10.2016

Avaa tämä ohje PDF-tiedostona>>

Sisä- ja ulkotilojen kaapelit

Kaapelin vaipan materiaali määrittelee, voidaanko kaapeli asentaa sisä- vai ulkotiloihin.  Ulkotiloissa kaapelin on kestettävä sääolosuhteita, joista tärkein on ultraviolettisuojaus (UV) eli auringon valon aiheuttama kuluminen. Ulos sopiva kaapelivaippa on valmistettu yleensä kestävästä PE-muovista.

Säännösten mukaan ulkokaapelia voi vetää sisätiloihin enintään 2 metriä. Sisätiloissa kaapelin ominaisuuksia määrittelevät paloturvallisuussäädökset, joiden mukaan vaipan on oltava heikosti palavaa, vähän savuavaa sekä savun oltava mahdollisimman myrkytöntä. LSHF (low smoke halogen free) sekä LSZH (low smoke zero halogen) tarkoittavat sisätiloihin hyväksyttyä paloturvallista kaapelin vaippaa.

RF-kaapelit 1/4, 1/2 ja 7/8\"

RF-koaksiaalikaapelin yleiset asennusvinkit

Kaikilla kaapeleilla on taivutussäde. Vahinkojen estämiseksi kaapeleita ei saa taivuttaa enemmän kuin taivutussäteellä on määritelty. Jos kaapeli on taivutettu annetun rajan yli, tämä saattaa aiheuttaa vaurioita kaapelin sisäiseen rakenteeseen, mikä voi vuorostaan johtaa huomattavan suureen signaalin häiriöön.

Tarkista suositeltu asennuslämpötila kaapelin teknisistä tiedoista. Asentaessa on varmistettava, että kaapeli ei ole vioittunut eikä ole mahdollisuuksia sen myöhempään rikkoutumiseen. Jos RF-kaapelin todetaan vaurioituneen, kaapelin sähköiset mitat muuttuvat eikä se säilytä ominaisimpendanssiaan. Lisäksi jos RF-kaapelin johtimien välissä oleva eriste on vaurioitunut, niin häiriön lisääntyminen on todennäköistä.

Jos kaapelille on aiheutettu fyysinen vahinko, on tarpeellista varmistaa, että kaapelin vaippa säilyy ehjänä. Jos pinta on kohdasta riipumatta rikki, siitä voi päästä kosteutta sisään, mikäli kaapelia käytetään ulkona. Siitä aiheutuu hapettumista ja kosteuden tiivistymistä, minkä tuloksena on häviön lisääntyminen.

Joissakin tapauksissa on tarpeellista kaivaa koaksiaalikaapeli maahan. Parasta on, jos kaapeli ei ole sellaisenaan maan alla, koska ulkovaippaa ei ole yleensä suunniteltu maan alle. Sen sijaan kaapelin voi asentaa maahan kaivetun vesitiiviin putken läpi, joka on valmistettu maakaapelointia varten. Putken etuna on kaapelin helppo vaihtaminen.

Oikein asennettu RF-koaksiaalikaapeli toimii kymmeniä vuosia. Kuitenkin kulumisen ja sään vaikutuksille altistumisen myötä RF-koaksiaalikaapelitkin joudutaan välillä vaihtamaan. Koska toiminnan heikentyminen tapahtuu hitaasti, sitä ei vältämättä huomata heti. Vasta sen jälkeen kun kaapeli korvataan uudella, suuri ero tulee esiin.

Liittimet ja kytkennät

Asennettaessa RF-koaksiaalikaapeleita on tärkeää tehdä kaapelin päättäminen oikein. Useimmissa tapauksissa koaksiaalikaapeli päätetään RF-liitimellä ja verkon sähköinen pääte voi olla joko antennissa tai vastaanottimessa. Ammattiasennuksissa RF-liitimien on oltava laadukkaita, ja on tarpeellista varmistaa että liittimet sopivat käytettäviin taajuuksiin. Edulliset RF-liitimien versiot eivät vältämättä täytä annettuja vaatimuksia ja voivat heikentää RF-koaksialikaapelin suorituskykyä. Näin ollen on tärkeää aina hankkia liittimet luotettavista lähteistä. Liitinten asentamisesta on saatavilla erillisiä ohjeita.

RF-liitin 7/16

Kiinnikkeet

RF-kaapeleiden kiinnityksessä on tärkeää käyttää tarkoitukseen valmistettuja tuotteita, oli sitten kyseessä tavallinen korrugoitu RF-kaapeli tai vuotava kaapeli. Tärkeää on muistaa säännöllisin välimatkoin tehtävät kiinnitykset, jotta kaapeli pysyy tukevasti paikallaan. Tarvittava kiinnitysten tiheys on kerrottu kaapelin teknisissä tiedoissa. Käytettävät kiinnikkeet voivat olla muovisia tai metallisia riippuen käytetystä kaapelityypistä ja asennuskohteesta. Muovisia kaapelikiinnikkeita käytetään yleensä vuotavien kaapeleiden kanssa, mutta paloturvallisuuden vuoksi määrävälein tulee myös asentaa metallisia kiinnikkeitä. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä kiinnitystuotteistamme.

Kaapelikiinnikkeiden erilaiset mallit soveltuvat kaapelinkiinnitykseen vaijeriin, kattoon, tunneliin, seinään ja kaapelihyllyyn. Klipsillisillä kiinnikkeillä kaapelien asentaminen on nopeaa ja helppoa.

RF-kaapelin kiinnikkeet

Vuotavat kaapelit

Vuotavia RF-kaapeleita, joita kutsutaan myös säteileviksi kaapeleiksi, käytetään esimerkiksi tunneleissa tai käytävissä antenneina. Vuotavan kaapelin pintaan on tehty kuvioilla reikiä, joilla signaali saadaan säteilemään halutulla tavalla. Kaapeleita on olemassa taivuteltavia korrugoituja sekä sileitä, joissa on paremmat sähköiset ominaisuudet. Tällaisten kaapelien käsittelyyn ja asentamiseen ovat omat ohjeet, liittimet, työkalut sekä kiinnikkeet. Meiltä saa tarvittaessa vuotaville kaapeleille valmistajakohtaiset tarkemmat asennusohjeet. Vuotavissa kaapeleissa kiinnitys eroaa lähinnä siinä, että metallisten kiinnikkeiden lukumäärä tulee minimoida, jotta asennustavalla ei ole vaikusta tekniseen suorituskykyyn. Tämä johtuu vaatimuksesta, että kaapelin vaippa ei saa olla metallikosketuksessa. Lisäksi säteilevät kaapelit tulee aina asentaa irti kaapelihyllystä ja muista metallipinnoista vähintään 10 cm etäisyydelle. Tätä varten kiinnikkeissä on saatavilla erilaisia metallisia ja muovisia erottimia eli spacer-komponentteja.

RF-kaapeli vuotava/säteilevä

Lue lisää

Lisätietoja

Lisätietoja

Blogin avainsanat: 

RF-liittimien asennusohjeet

03.10.2016

Avaa tämä ohje PDF-tiedostona>>

Lue liitinvalmistajan ohjeet huolellisesti ennen liittimen asentamista. Yleensä ohje löytyy liittimen pakkauksesta. Tässä ohjeessa on käytetty esimerkkinä 7/8”-RF-kaapelia.

Kaapelin kuoriminen

Kaapelinkuorintatyökalu poistaa kaapelin vaipan ja ulkojohtimen liittimen tarvitsemaan mittaan.
Työkalun terä vaihdetaan yleensä noin 100 kuorinnan jälkeen.
Kun työkalua pyöräytetään kolmesti, kaapeli leikkaantuu oikeasta kohtaa ja kaapelivaippaa kuoriutuu sopivan mitan verran. Poista irtopalat. 

RF-liittimen asennus 1


Liittimen asennus kaapeliin

Liittimet pitää suojata kosteudelta, rasvalta, kolhuilta ja puristukselta.

Tarvittavat työkalut:

  • 18-36mm kiintoavain,
  • mattoveitsi tai vastaava,
  • teräsharja,
  • ruuvimeisseli,
  • sähkömiehenteippiä,
  • vulkanointiteippiä ja
  • ohjeet.

Kaapeli kuorinnan jälkeen

RF-liittimen asennus 2

Liittimen asentaminen

Esimerkissä 7/8” Nf-liittimen osat.

RF-liittimen asennus 3Kuvassa: Peräosa / Runko / Rasva ja O-rengas
Poista vaippa ja lisää O-rengas lähelle vaipan reunaa. Käytä rasvaa, jos sellaista on.

RF-liittimen asennus 4

Puhdista kuorintaroskat kaapelin sisä- ja ulkokontaktista teräsharjalla.
RF-liittimen asennus 5

Asenna liittimen peräosa valmistajan ohjeen mukaisesti. Irroita eriste korrugoinnin reunasta ruuvimeisselillä tai siihen tarkoitetulla työkalulla.
RF-liittimen asennus 6

Lukitse liittimen kynnet korrugoinnin reunaan vetämällä peräosaa eteenpäin. Keskijohtimeen laitetaan suojatulppa (jos on irtonaisena).
RF-liittimen asennus 7

Asenna käsin liittimen runko pyörittämällä ainoastaan peräosaa. Kiristä työkalulla vaadittuun momenttiin.
RF-liittimen asennus 8


Suojaus teipillä

Tarvittaessa liittimien liitos suojataan kosteudelta vulkanointiteipillä ja sähkömiehenteipillä. Tarkista valmistajakohtaisesti vulkanointiteipin asennusohje. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kylmäkutistesukkaa.
Suojaus tehdään reilusti molempien liittimien yli ja jonkin matkaa kaapelin päälle.

RF-liittimen asennus 9


Suojaus kylmäkutistesukalla

Asentaminen ei edellytä työkaluja eikä lämmitystä.
Aseta sukka oikeaan kohtaan esim. antennin liittimen päälle.
Kylmäkutistesukka 1

Kutistusprosessi tapahtuu yksinkertaisesti poistamalla irrotettava ydin.
Kylmäkutistesukka 2

Valmis suojaus.
Kylmäkutistesukka 3

Ja sama videolla


Lue lisää

Lisätietoja

Lisätietoja

Blogin avainsanat: 

Tampereen Rantatunneli: "Ei tarvitse olla lakki kourassa"

29.09.2016

Tampereen Rantatunneli - Ulkona

Tampereen itä- ja länsilaidat yhdistävä 2,4-kilometrinen Rantatunneli on tätä kirjoitettaessa melkein valmis ja avautuu piakkoin liikenteelle. Alusta asti intohimoja puolesta ja vastaan herättänyt suurhanke urakoitsijoineen on jatkuvasti suurennuslasin alla, joten kaiken on syytä toimia alusta asti – myös mobiiliverkon.

Empower Oyj on monialayritys, jonka tietoverkkopalveluiden osasto on vastuussa Rantatunnelin sisäpeittoratkaisun toteuttamisesta. Ratkaisun avulla tunneliin saadaan kaikkien kolmen operaattorin verkot, varaus mahdolliselle tulevalle toimijalle – ja autoradionkin pitäisi kuulua. Käytännön vastuun erikoislaatuisesta, kaksi ja puoli kuukautta kestäneestä työmaasta on kantanut alusta loppuun kenttäpäällikkö Kimmo Eliander.

”Yleensä rakennamme verkkoja mastoissa ja vinteillä, mutta nyt mentiin maan alle”, kertoo Kimmo. ”Tunneli oli jo louhittu ja kaapelihylly laitettu, mutta muuten oli pimeätä, märkää ja lattia melkoista perunapeltoa.”


Verkko edellä

Syy siihen, että sisäpeittotekniikka piti asentaa alkutekijöissään olevaan tunneliin, on yksinkertainen: nykyaikaisen moniurakoitsijahankkeen ohjaamisesta ei tulisi mitään, jos maan alla työskenneltäisiin puhelinpimennossa.

”Kumppaniyritykseltä saatiin käyttöön isoilla pyörillä kulkeva saksinosturi, ns. kuukiipijä”, kertoo Eliander. ”Kovin tukevasti se ei epätasaisella lattialla seissyt, mutta sillä päästiin kiinnittämään kaapeli.”

Juuri kummankin kaistan katossa kulkeva 1-5/8” kaapeli on Rantatunnelin sisäpeittoratkaisun sydän. ”Noin suuren kapasiteetin tarjoava vuotava RF-kaapeli on melkoista jöötiä”, naureskelee Eliander, jolla on toimistossaan ranteenvahvuinen kaapelinpätkä muistona. ”Kahden kilometrin kaapelikelat olivat valtavia.”

Tampereen Rantatunneli - Tunnelissa


Syvenevää yhteistyötä

Niin RF-kaapeli asennustarvikkeineen kuin tunnelissa kulkeva kuituverkkokin on rakennettu Orbiksen komponenteista. ”Tarjonta osui tässä keississä harvinaisen hyvin kohdilleen”, kuvailee Kimmon kanssa pitkään yhteistyötä tehnyt Orbiksen yhteyspäällikkö Pasi Hopponen. ”Monioperaattoriverkkoon eivät kelpaa mitkä tahansa komponentit, mutta asiakas ei joutunut shoppailemaan ympäriinsä kaiken tarvittavan löytyessä meiltä.”

Kimmon asiakkuus Orbiksen Pasin kanssa onkin vuosien mittaan muokkautunut melkeinpä kaverisuhteeksi, jossa saadaan sanoa asiat suoraan. ”Niin sen pitää ollakin”, virnistää Kimmo. ”Ei tarvitse olla lakki kourassa kuin pankissa.”

Tampereen Rantatunneli - Konehuone


Mistä arvo syntyy

Eliander vakavoituu myös miettimään syventyneen yhteistyön syitä. ”Orbiksella on hieman parempia tuotteita ja toimitukset pelaa”, hän toteaa. ”Lisäksi tuotteet on testattu itse tai yhdessä operaattorien kanssa kuunnellen myös kehitysehdotuksia kentältä. Ilman muuta suosittelisin Orbista – ja olen suositellutkin.”

Orbiksen kaltaisen toimittajan tarjoama arvo syntyy myös työaikaa säästävistä yksityiskohdista – vaikkapa sopivista asennustarvikkeista. Orbiksen Pasin sanoin: ”Asiakas tietää tosi paljon, mutta me tuodaan hienosäätö”.

Orbiksen osuus Rantatunneli-hankkeessa ei jää kuitenkaan pelkkään materiaalien toimittamiseen. ”Vuokrasimme Orbikselta mittalaitteet verkon lopputestaukseen, jolla tilaaja hyväksyy verkon käyttöönsä”, kertoo Kimmo. ”Tämä on sellainen paikka, että jos jotain tapahtuu, niin yhteyksien on pakko pelata.”


Kerran elämässä -hanke?

Ennen Rantatunnelia Elianderin pitkän uran suurin työmaa oli liikekeskus Ideapark.
”Yleensä sisäkuuluvuusurakat ovat juuri ostoskeskuksia, parkkihalleja ja uusia energiatehokkaita taloja”, hän kertoo. ”Rantatunneli oli erilainen ja haastavampi.”
Toista Rantatunnelin kaltaista urakkaa Kimmo ei usko ainakaan Tampereella näkevänsä. ”Hienoa, kun pääsee jättämään sormenjäljen tuollaiseen isoon työmaahan”, hän summaa. ”Tärkeintä on, että verkko toimii ja käyttäjät ovat tyytyväisiä.”

Tampereen Rantatunneli - Eliander

 

Lue lisää

Lisätietoja

Valokuitu omakotitalon olohuoneeseen

20.09.2016

Uudenkaupungin alueella Vakka-Suomen Puhelin rakennuttaa valokuituverkkoa asuinalueille. Omakotialueella paksu ja musta verkon runkokaapeli tuodaan joko maakaapelina tai ilmakaapelina kiinteistön ulkoseinään.

Vertekin asennuspäällikkö Aki Salo kertoo, että loppumatka sisätiloihin on helpompi asentaa ohuemmalla ja taipuisammalla sisäkaapelilla, koska kaapeloinnin reitti voi olla kapea ja mutkainen. Vaalea paloturvallinen kaapeli on myös paremman näköinen.

Huoneistokotelossa, jossa on valmiskaapeli, on kaapelin toiseen päähän tehty Orbiksen tehtaalla liittimet valmiiksi ja ne on asennettu kotelossa adaptereihin. Toinen pää kaapelista on vapaa 30 metrin mittainen häntä, joka liitetään ulkoseinässä olevaan runkokaapeliin. Puolivalmiiksi asennetun kotelon eduiksi Salo kertoo, että huoneistossa ei silloin tarvitse käsitellä kuitua. Esimerkiksi kuorinnassa irtoavat kaapelin palat voivat olla vaaraksi asentajan työtä ihmetteleville koirille ja lapsille. "Lisäksi teollisesti valmistettu laatu on varmasti yhtä hyvää - ellei parempaa - kuin meidän olohuoneessa tekemä hitsaus," Salo kertoo asentamisen olosuhteista pilke silmäkulmassa.

Tuote on toiminut tehtävässään hyvin, loppuasiakas ja asentajat ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun.

Orbis huoneistokotelo

Tuotetiedot

Huoneistokotelot valmiskaapelilla Orbiksen verkkokaupassa Worbiksessa
http://www.worbis.fi/valokuitu/paatekotelot/huoneistokotelot-kaapelilla-apc/

Lisätietoja

Yllätykset työmaalla muuttavat kaapelointisuunnitelmia

17.08.2016

Espoossa keskuspaloasemalle asennetaan kaikkien mobiilioperaattorien sisäkuuluvuusverkko

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasemaa Espoossa uudistetaan vuonna 2016. Urakan mukana rakennukseen toteutetaan sisäkuuluvuusverkko, joka välittää kaupallisten mobiilioperaattorien sekä viranomaisten VIRVE-verkon signaalin varmasti kaikkialle, myös kellarikerrokseen. Sisäverkon asennuksen toteuttajana toimii Orbiksen yhteistyökumppani TelePatrol Oy.
Tukiasemat sijaitsevat keskuspaloaseman harjoitustornissa.
Tukiasemat sijaitsevat keskuspaloaseman harjoitustornissa.

Keskuspaloasemalla käytetään monenlaisia kriittisiä viestintäpalveluita, joista tärkein on viranomaisverkko VIRVE. Espoon urakassa on päätetty, että myös kaikkien kaupallisten operaattorien matkapuhelinten toiminta on varmistettava. Tämä tarkoittaa teknisesti haastavaa monioperaattoriverkkoa, jossa yhdellä antennikaapeloinnilla mobiilikuuluvuus toteutetaan rakennuksen kaikkiin osiin kiinteistön sisällä olevista tukiasemista.

Keskuspaloasemalle rakennetaan sekä uutta että korjataan vanhaa. Työmaalla on paljon liikkuvia osia ja useita tekijöitä, jolloin käytännössä kaikkia kuuluvuusverkon asentamiseen vaikuttavia asioita ei voi suunnittelupöydällä tarkalleen tietää. TelePatrol Oy:n asentajan Jani Paukun mukaan kaiken kaikkiaan verkon runkona toimivaa 7/8 tuuman korrugoitua RF-kaapelia on vedetty rakennukseen lähes puoli kilometriä.

Ympäristön vaikutukset

”Kaksi vuotta sitten tehdyt suunnitelmat eivät sellaisenaan enää kelpaa alati muuttuvalla työmaalla”, toteaa Paukku ja jatkaa: ”Suunnittelijan kanssa on hyvä kiertää työmaa heti aluksi läpi. Tällä tavoin voidaan yhdessä sopia tarvittavista muutoksista”.

Verkon asentamisessa on sopeuduttava täysin muun rakentamisen aikatauluihin. Yksi alihankkija purkaa ensin vanhat kaapeloinnit, eikä uusia voi vetää sitä ennen. Kuitenkin on ehdittävä tekemään runkokaapeloinnit ennen kuin välikatot ja lattiat laitetaan paikoilleen. Välillä on jouduttu korjaamaan aiempia töitä, sillä asennettuja kaapeleita on joku muu käynyt siirtämässä pois omien tehtäviensä tieltä.

Tarvittavia materiaaleja ja niiden määriä on vaikea ennustaa tarkalleen tällaisessa kohteessa, joten toimitusaikojen yhteensovittaminen urakkaan on tehty yhdessä Orbiksen kanssa. TelePatrolilla esimerkiksi päätettiin tehdä itse osa RF-jumpperikaapeleista raakamateriaaleista. Oppina tuleviin projekteihin Jani Paukku mainitsee yhden yksityiskohdan: ”Esimerkiksi kulmaliittimet olisivat säästäneet tilaa kapealla kaapelihyllyllä. Nyt piti olla tosi varovainen, ettei kaapelia taivuttaessa korrugointi mene ruttuun.” 
TelePatrol Oy:n asentaja Jani Paukku (vas) ja Orbis Oy:n Sami Lehto tekevät yhteistyötä verkonrakennusprojekteissa.
TelePatrol Oy:n asentaja Jani Paukku (vas) ja Orbis Oy:n Sami Lehto tekevät yhteistyötä verkonrakennusprojekteissa.

Viimeiset viilaukset loppumittauksessa

Kuuluvuusverkon asentaja joutuu käyttämään pelisilmää, kun suunnitellut väylät ja asennuspaikat eivät käytännössä kelpaakaan. Langaton verkko on herkkä ulkoisille häiriöille ja sen herkin komponentti on antenni. Espoon työmaalla on urakan edetessä ilmestynyt suunniteltuihin antennipaikkoihin esimerkiksi metallisia LVI-putkia ja kaappeja, jotka Paukun mukaan varmasti tulevat vaikuttamaan verkon toimintaan.

Viimeistelyt tehdään loppumittauksien yhteydessä. Verkon suunnittelija on määritellyt työselostukseen verkon mittaamisen ohjeet ja samalla kriteerit toimivuudelle. Dokumentoinnin aika on Espoon keskuspaloasemalla rakennuksen valmistuessa. Operaattorit liittävät harjoitustornissa olevat tukiasemansa syyskuussa keskuspaloaseman järjestelmään ja muut lopullisen ympäristön vaikutukset ovat silloin mahdollisimman hyvin nähtävissä -  eikä kukaan voi enää mennä muiden rakennustöiden vuoksi koskemaan kaapelointeihin.

Antennin viereen on tuotu metallinen kaappi.Vaikutukset antennin säteilyyn selviävät loppumittauksissa.
Antennin viereen on tuotu metallinen kaappi.Vaikutukset antennin
säteilyyn selviävät loppumittauksissa. Kuva: Jani Paukku

Antennipaikan yläpuolelle on lisätty rakennusaikana metallisia vesiputkia eikä antennipaikka ole enää paras mahdollinen.
Antennipaikan yläpuolelle on lisätty rakennusaikana metallisia vesiputkia eikä antennipaikka ole enää paras mahdollinen. Kuva: Jani Paukku

Välikatto tulee myöhemmin kaapelihyllyn ja paneeliantennin väliin. Kuinka lähelle antennia se asennetaan, jää nähtäväksi. Kuva: Jani Paukku

Välikatto tulee myöhemmin kaapelihyllyn ja paneeliantennin väliin. Kuinka lähelle antennia se asennetaan, jää nähtäväksi. Kuva: Jani Paukku


Lue lisää

Tuotetiedot

Sisäpeittoantenniverkkojen tuotteet Orbiksen verkkokaupassa Worbiksessa http://www.worbis.fi/rf-suurtaajuus/


Lisätietoja

Pages