Home Ajankohtaista

Ajankohtaista

Älypylvään esikaupallinen versio valmis

15.06.2021

Nokia-vetoisen LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteistyö on edennyt vauhdilla koronapandemiasta huolimatta. Älykaupungin digitaalista alustaa kehittävä laaja yrityskonsortio on saavuttanut tärkeän virstanpylvään, kun sen keskeisin elementti, 5G-älypylväs on edennyt kehitysvaiheesta esikaupalliseksi tuotteeksi. Kyseessä on itse asiassa kokonainen älypylvästuoteperhe, joka pystyy vastaamaan kaupunkien moninaisiin tarpeisiin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa erikokoiset pylväät, erilaisten laitteiden integroinnin ja tarvittavien digitaalisten palvelujen toteuttamisen käyttötarpeen ja -ympäristön mukaan. Yhteistyömalli tuotteen markkinoille tuontiin on parhaillaan työn alla. 

LuxTurrim5G-älypylväsperhe

LuxTurrim5G-hanke on edennyt määrätietoisesti tutkimusvaiheesta kohti käytäntöä. Älypylväskonseptia, jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella muun muassa sää- ja ilmanlaatusensoreita, videokameroita, näyttöjä, tutka-, lidar- ja tarkkuuspaikannuslaitteita sekä sähköautojen latausyksikkö, on systemaattisesti kehitetty ja pilotoitu laajassa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeessa. Nyt tämän kehitystyön tuloksena on syntynyt monipuolinen älypylvästuoteperhe, joka muodostaa älykaupungin digitaalisen selkärangan. Uutta ns. ”toisen sukupolven” 5G-teknologiaa eli millimetriaaltotaajuuksia hyödyntävät älypylväät tuovat paitsi supernopeat viiveettömät 5G-yhteydet myös laajan sensoriverkon käyttäjien hyödynnettäväksi. Tämä taas mahdollistaa monipuolisen datan keruun ja hyödyntämisen uusien palveluiden kehittämiseksi kaupungin, kaupunkilaisten ja yritysten tarpeisiin. Nokian Espoon kampukselle rakennettu ainutlaatuinen älykaupungin pilottiympäristö, johon kuuluu mm. 19 älypylvästä, 2 älykästä bussipysäkkiä ja yhteensä yli 250 toisiinsa liitettyä IoT-laitetta, on ollut tärkeässä roolissa sekä älypylväiden ja digitaalisen infrastruktuurin kehitystyössä että datapohjaisten palvelujen pilotoinnissa.

Älypylvästuoteperhe mahdollistaa kaupunkien digivihreää kehitystä

LuxTurrim5G-älypylväskonseptia on kehitetty vastaamaan kaupunkien kestävän kehityksen ja digitalisaation haasteisiin. Kyse on aivan uudesta elementistä, jonka avulla rakennetaan älykaupungin keskeistä infrastruktuuria – sen digitaalista selkärankaa. Integroimalla samaan pylvääseen 5G-tukiaseman lisäksi mm. videokameroita, tutkalaitteita, navigointiin, sään, lämpötilan, ilmanlaadun tai esim. hiilidioksidipitoisuuksien mittaukseen tarvittavia sensoreita luodaan valmiuksia moninaisille palveluille. Älykäs valaistus on myös yksi osa tätä kokonaisuutta. 

Modulaarinen älypylväs

Erilaisissa käyttöympäristöissä tarvitaan luonnollisesti erilaisia älypylväitä. Keskeinen piirre LuxTurrim5G-älypylvään suunnittelussa onkin ollut modulaarinen rakenne. Sen avulla mahdollistetaan erikokoiset pylväät eri käyttöympäristöihin kuten isoille tai pienille kaduille, puistoihin, toreille tai aukioille. Pilottipylväiden suunnittelusta ja valmistuksesta päävastuun ovat kantaneet Tehomet Oy ja Orbis Oy. Älypylväsverkon rakentaminen, ylläpito ja huolto on oma iso alueensa, johon on panostanut Destia Oy.

"Hankkeessa kehitetty modulaarinen rakenne mahdollistaa valtavasti variaatioita, joista rakentaa erilaisia kokonaisuuksia kohteen vaatimusten mukaan. Rakenteessa on huomioitu tuki ulkoisille laitteille, joita voidaan asentaa jälkikäteen samoin kuin moduuleita käyttötarpeiden muuttuessa. Esteettisiä ominaisuuksia voidaan lisätä vaihtamalla väritystä, erilaisilla koristeosilla tai esimerkiksi laserleikatuilla ja taustavalaistuilla moduuleilla. Vaihtoehtojen moninaisuus tekee tuoteperheestä uniikin ratkaisun globaaleille markkinoille”, sanoo Tehomet Oy:n muotoilupäällikkö Sami Huuskonen, joka on juuri siirtymässä emoyhtiö Valmont Industriesin älykkäiden ratkaisuiden tuotepäälliköksi EMEA-alueella.

Useiden laitteiden integrointi toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi on ollut tärkeä kehityskohde älypylväiden valmistuksessa. Kaapelointi- ja integrointiasioista sekä älypylväiden koonnista vastannut Orbis Oy on ottanut modulaarisuuden haasteena ja mahdollisuutena.

”Olemme onnistuneet toteuttamaan älypylvään sisälle kompaktin kaapelointiratkaisun, jonka ansiosta integroitavat laitteet on saatu yhdistettyä samaan tiedonsiirron ja sähkönsyötön kokonaisuuteen. Ratkaisun modulaarisuus puolestaan takaa sen, että älypylvääseen voidaan joustavasti lisätä ja vaihtaa laitteita koko sen elinkaaren ajan. Tämä on merkittävä kilpailuetu”, sanoo Orbis Oy:n toimitusjohtaja Jani Linna-Aro.

Turvallisuus ja tilannekuva esimerkkinä dataa hyödyntävistä palveluista

Palvelukehityksessä keskeisenä asiana on erilaisten datavirtojen hyödyntäminen todellisiin tarpeisiin. Älypylväät, droonit ja autonomiset ajoneuvot keräävät mm. sää-, ilmanlaatu- ja ympäristödataa, paikannustietoa sekä kamerakuvaa, joita muihin datalähteisiin yhdistämällä voidaan luoda monenlaisia täsmäpalveluja esim. turvallisuuteen, kokonaisvaltaiseen tilannekuvaan tai vähäpäästöiseen liikenteeseen ja logistiikkaan liittyen.

”Kokonaisturvallisuus on yksi tärkeimmistä älykaupunkien kehitystä ohjaavista elementeistä. Telesten kehittämät ratkaisut pyrkivät parantamaan kaupunkilaisten turvallisuutta, lisäämään turvallisuuden tunnetta ja tukemaan viranomaisten työtä. Teleste on ollut yksi hankkeen avaintoimijoista juuri älykkään turvallisuuden rakentajana ja Connected Zone® -konseptillamme onkin keskeinen rooli LuxTurrim5G-ekosysteemin innovatiivisena turvallisuusratkaisuna. Meillä on ollut ilo toimia Nokian kanssa yhteistyössä ja integroida konseptimme osaksi LuxTurrim5G-ekosysteemin tarjontaa”, sanoo TkT Jani Väre Telesteltä.

Keräämällä dataa alueella liikkuvista ihmisistä ja ajoneuvoista älypylväät mahdollistavat paremmat ja yksilöllisemmät palvelut, mutta datan keruu edellyttää myös, että oikeudelliset vaatimukset mm. henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä huomioidaan hyvin tarkasti. Kameroista saatava data on tässä asiassa luonnollisesti erityishuomion kohteena. LuxTurrim5G-hankkeessa tietosuoja-asioihin onkin panostettu vahvasti. Yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten yhteistyöllä on luotu hyvä perusymmärrys vaatimuksista ja yhteiset selkeät toimintatavat tietosuoja-asioiden asianmukaisesta huomioimisesta ja käsittelystä eri vaiheissa. Tämä antaa varman pohjan datapohjaisten liiketoimintojen kehitykseen ja omalta osaltaan kilpailuetua. 

Älypylväs Nokian Espoon Campuksella

Maailmannäyttelyn kautta kohti kasvavaa liiketoimintaa

LuxTurrim5G-ekosysteemi on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin Suomessa kuin maailmalla. Nyt kun modulaarisen älypylvään, siihen liittyvien muiden elementtien sekä useiden palvelujen peruskehitys on tehty, konsortio tähtää laajempiin pilotointeihin oikeissa kaupunkiympäristöissä. Valmiuksia pylvästoimituksiin on pohjustettu paitsi teknisen kehityksen myös erilaisten liiketoimintamallien suhteen. Tehomet, Orbis ja Destia työstävät parhaillaan yhteistä mallia tuotteen markkinoille tuontiin. Yksi tärkeä ponnahduslauta maailman markkinoille on lokakuussa avautuva, koronapandemian takia vuodella siirtynyt, Dubain maailmannäyttely (Dubai 2020 Expo), jossa LuxTurrim5G-tarjontaa ja kahta toiminnallista älypylvästä esitellään aktiivisesti Nokian ja muiden yritysten voimin. 

”Kehitystyö tietenkin jatkuu edelleen. Ekosysteemiprojektin toisessa osassa keskitytään data-alustan ja -markkinapaikan kehittämiseen sekä uusien palveluiden pilotointiin. Älypylväskehitystä jatketaan tarpeen mukaan pilottiprojektien yhteydessä”, sanoo projektipäällikkö Pekka Wainio Nokia Bell Labsista.

Espoossa Keran alueen suunnittelu etenee ja myös Otaniemen-Keilaniemen suhteen on älykaupunkisuunnitelmia, jotka tarjoavat mahdollisia pilotointikohteita älypylvästeknologialle. Espoon kaupunki, VTT ja Aalto-yliopisto aikovat yhdessä Suomen kärkiyritysten kanssa tehdä alueesta johtavan kansainvälisen kehitysympäristön, Smart Otaniemen. Tarkoituksena on rakentaa maailman edistyksellisin tietoliikenne- ja datainfrastruktuuri, jolla kehitetään ratkaisuja älykkääseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen sekä kiertotalouteen. Älykaupunkiratkaisujen globaalien markkinoiden arvo on tällä hetkellä 400 miljardia euroa ja sen ennustetaan kasvavan 1000 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.


Lisätietoja:

Juha Salmelin, Nokia, Ekosysteemin johtaja
juha.salmelin(at)nokia.com, 050 5223508

Markku Heino, Spinverse, Ekosysteemin koordinaattori
markku.heino(at)spinverse.com, 040 7191221 

Pekka Wainio, Nokia Bell Labs, 040 58111211 

Jani Linna-Aro, Orbis Oy, 040 3501866

Sami Huuskonen, Tehomet Oy, 044 7465583


Taustaa:

www.luxturrim5g.com 

LuxTurrim5G-video

White paper, 25.5.2020


LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteiskehityksessä ovat mukana:

Nokia Bell Labs, Nokia, Premix, Teleste, Vaisala, Indagon, Rumble Tools, Orbis, Tehomet, Destia, Sitowise, Caruna, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vediafi, Agora Networks, Sensible 4, Espoon kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Spinverse ekosysteemin koordinaattorina. 

Projektityötä rahoittavat osallistuvat yritykset sekä Business Finland.

Hankkeen tuloksia esitellään 15.6.2021 webinaarissa Smart infrastructure and services for sustainable cities

 

Hae samanlaista sisältöä: 

Muovikourutuotteemme nyt kätevästi flyerina

25.05.2021

Katso flyerista varastoimamme muovikourutuotteet

Koostimme suosituimmat ja nopeasti saatavilla olevat muovikourutuotteemme flyeriksi.

Muovikourut takaavat turvallisen reitin konesalin valokuitukaapeleille pitäen nämä erillään kuparikaapeleista ja estämällä näitä vahingoittumasta teräviin reunoihin. Muovikourut myös varastoivat helposti ylimääräisen valokuitukaapelin kouruun lisätyssä varastointiosassa.

Muovikourujen asennus ei vaadi erityisiä työkaluja tai erityisosaamista. Liityntäpalassa olevat esiasennetut ruuvit parantavat käsittelyä ja lyhentävät asennusaikaa. Valokuidun muovikourut voidaan asentaa korotetun lattian alle tai räkkien yläpuolelle.

Lataa muovikourut-flyerimme, jossa myös kätevästi linkit suoraan verkkokauppamme Worbiksen tuotesivuille. 


Lisätietoja

 

Hae samanlaista sisältöä: 

Tietoliikenteen ylijännitesuojat (NEMP, LEMP, Ethernet) -webinaarimme nyt katsottavissa tallenteena

21.05.2021

Tietoliikenteen ylijännitesuojat (NEMP, LEMP, Ethernet)

Aiemmin keväällä järjestetty webinaarimme tietoliikenteen ylijännitesuojista (NEMP, LEMP, Ethernet) on nyt katsottavissa tallenteena.

Salamaniskujen ja sotilaallisten uhkien sähkömagneettiset häiriöpulssit voivat rikkoa RF- ja tietoliikennelaitteita. Ylijännite- eli EMP-suojia voidaan käyttää esimerkiksi kalliosuojissa, räjähdysalttiissa tiloissa, liikkuvissa kalustoissa, laboratorioissa ja muissa kriittisissä yhteyksissä, joissa käytetty kuparikaapelointi on häiriöille altis. 

Englanninkielisessä webinaarissamme HUBER+SUHNER:in asiantuntija Robin George kertoo kattavasti erilaisista ylijännitesuojaratkaisuista erityisesti sotilaskäytössä.

REKISTERÖIDY JA KATSO TALLENNE TÄÄLTÄ


Lisätietoja

 

Uusia tuotteita Transceiverit ja muuntimet -valikoimaamme

10.05.2021

Optiset transceiverit ja AOC-kaapeli
Tuotevalikoimamme on laajentunut optisilla transceivereillä: SFP, SFP+, XFP, QSFP ja QSFP28, sekä DAC- ja AOC High speed -suorakytkentäkaapeleilla.

Transceivereitä tarvitaan muuntamaan valokuidussa kulkeva signaali laitteiden tarvitsemaksi sähköiseksi signaaliksi ja takaisin optiseksi signaaliksi valokuituverkkoon.

High speed -suorakytkentäkaapeleita käytetään aktiivilaitteiden välisiin suoriin kytkentöihin (kytkimet, palvelimet jne.), kun datanopeudet ovat 10G ja yli. Suorakytkentäkaapelin etuja ovat helppo plug&play-rakenne ja edullisuus verrattuna valokuitukaapeleiden ja optisten transceivereiden yhdistelmään. Lisäksi suorakytkentäkaapelilla on transceivereita pienempi tehonkulutus.

Tuotteet ovat nyt saatavilla verkkokaupastamme. Tervetuloa ostoksille!

Worbis.fi-verkkokauppa

Uusi katalogi mobiiliverkkojen tukiasemien kaapelointituotteista

08.03.2021

Tukiasema

Orbis OptoMast™ -ratkaisut tekevät kaapeloinnista helppoa. Tuotevalikoimaan kuuluu lukuisia erilaisia tuotteita sekä valokuitu- että sähkönsyöttökaapelointiin. OptoMast™ soveltuu esimerkiksi mastoon tai rakennuksen seiniin asennettujen laitteiden kaapelointiin.

Orbiksen mobiiliverkkojen tukiasematuotteiden perusvalikoiman löydät nyt yksistä kansista – tilaa katalogi sähköpostiisi.

Voit tilata paperiversion katalogista verkkokaupastamme Worbiksesta>>

Orbis OptoMast™ -katalogi – kaikki tukiasematuotteet yksissä kansissa

 


 

Tiloihin muunneltavuutta asennuslattioilla

16.02.2021

Asennuslattiat

Asennuslattiaa (myös korokelattia tai korotettu lattia) käytetään talotekniikan, kuten sähkö- ja tietoliikennekaapelointien, putkistojen ja ilmastointikanavien piilottamiseen siististi lattian alle. 

Asennuslattia on helppo asentaa ja se on myöhemmin helposti muunneltavissa tilan käyttötarkoituksen mukaan. Kun esimerkiksi laitteiden tai työpisteiden paikat tilassa muuttuvat, tai niitä tulee lisää, tarvittava tekniikka saadaan kätevästi tuotua uuteen paikkaan. 

Asennuslattia soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Käyttökohteita ovat muun muassa:

 • Sähkö-, tietoliikenne- ja palvelintilat
 • Muunneltavat toimistotilat
 • ESD-laboratoriot ja puhdastilat
 • IV-konehuoneet ja valvomot

Orbiksen asennuslattiat ovat laadukkaita ja kestäviä. Valikoimasta löytyy erilaisia kuormitettavuusvaihtoehtoja, 1 kN pistekuormasta yli 6 kN:iin. Laatan peruskoko on 600 x 600 mm ja lattiakorkeus vapaasti valittavissa.

Lattioihin on saatavilla erilaisia jalka-, laatta- sekä pintamateriaalivaihtoehtoja ja lisävarusteita. Laatoista on saatavilla suunnittelutiedostot (BIM). Saatavilla myös ontelolattiat.

Katso video lattian asennuksesta

Tärkeimmät edut

 • Käytännöllisyys, muunneltavuus, siisteys 
 • Laadukkaat, tukevarakenteiset tuotteet
 • Laaja valikoima erilaisia jalka-, laatta- sekä pintamateriaalivaihtoehtoja (myös staattista sähköä vähentävät) ja lisävarusteita.

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet

 • Laatan peruskoko: 600 x 600 mm
 • Lattiakorkeudet vapaasti valittavissa 
 • Kuormitettavuus: neliökuorma 1 kN/m2:sta aina 40 kN/m2:iin, pistekuorma 1 kN:sta yli 6 kN:iin
 • Käytetyimmät laattamateriaalit: kalsiumsulfaattilaatta, puulaatta

Oletko kiinnostunut asennuslattioista muihin kohteisiin? 

Katso Asennuslattiat datakeskuksiin

Lisätietoja

Hae samanlaista sisältöä: 

Orbiskooppi 2/2020 ilmestynyt

10.12.2020

Asiakaslehtemme Orbiskooppi 2/2020

Asiakaslehtemme Orbiskooppi nro 2/2020 on julkaistu. Painettu lehti jaetaan tilaajilleen vkon 51 aikana. 

Tästä lehdestä löydät mm. tietoa siitä, miten voit helposti asentaa valokuitua ja parikaapelia samaan paneeliin sekä mielenkiintoisia case storyja kiinteistöverkkojen kanssa työskentelevistä kumppaneistamme. Uutuuksista esittelemme älykkään Cel-Fi SOLO -toistimen sekä kerromme tilausten ja varastonhallintaan kehitteillä olevista palvelumalleistamme. Kuriositeettina saat lisäksi kurkistaa yrityksen ja sen työntekijöiden korona-aikaan – miltä uusi normaalimme näyttääkään? 

 

Hae samanlaista sisältöä: 

Ilmainen webinaari datakeskusten takaovijäähdytyksestä tulossa

29.09.2020

Efficient and Adaptable Liquid Cooling in Data Center

Järjestämme USystems Ltd:n kanssa webinaarin Efficient and Adaptable Liquid Cooling in Data Center tiistaina 3.11. klo 14–15.

Webinaarissa kuulet mm. seuraavista aiheista

 • takaovijäähdytys on nestejäähdytystä
 • asiakastarinoita: Nautilus, Cambridgen yliopisto, Jaguar
 • miten saavuttaa 200 kW:n räkkikohtainen jäähdytysteho
 • mitä muutoksia nykyiseltä ratkaisultasi vaaditaan takaovijäähdytykseen siirryttäessä 
 • miten LPS auttaa riskien minimoinnissa

Halutessasi voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana.

Tapahtuma järjestetään englanniksi ja ilmoittautumisia otetaan vastaan 2.11. asti.

Webinaari on katsottavissa nauhoitteena, rekisteröidy katsomaan tästä

Takaovijäähdytyksen eduista voit lukea lisää blogikirjoituksestamme Kolme syytä valita takaovijäähdytys datakeskukseen >>

Lisätietoja

Hae samanlaista sisältöä: 

Ainutlaatuinen älykaupungin pilottiympäristö valmistui Espoossa

28.05.2020

Nokia-vetoinen yrityskonsortio tähtää kymmenien miljardien älykaupunkimarkkinoille. Juuri valmistunut ainutlaatuinen pilottiympäristö mahdollistaa uusien datapohjaisten palvelujen kehittämisen kaupunkien tarpeisiin niin Suomessa kuin maailmalla. LuxTurrim5G-ekosysteemin kehittämistä 5G-älypylväistä on rakennettu supernopea ja laajasti dataa keräävä ja hyödyntävä tieto- ja sensoriverkko Espoon Keraan. Nokian Espoon kampukselta Keran rautatieasemalle ulottuvaan älyreittiin kuuluu nyt 19 uutta 5G-teknologiaa käyttävää älypylvästä ja kaikkiaan n. 250 toisiinsa kytkettyä laitetta. 

Älypylväs Keran reitin varrella

LuxTurrim5G-hanke etenee systemaattisesti tutkimusvaiheesta kohti käytäntöä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetty 5G-älypylväskonsepti, jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella muun muassa sää- ja ilmanlaatusensoreita, videokameroita, näyttöjä, sähköautojen latausyksikkö ja muita laitteita, on nyt päässyt käytännön pilotointivaiheeseen. Espoon Keraan on juuri valmistunut laaja 19 älypylvään yhtenäinen pilottiverkko, joka kattaa alueita Nokian Espoon kampuksella sekä reitin sieltä Keran rautatieasemalle. Uutta ns. millimetriaaltotaajuuden 5G-teknologiaa hyödyntävät älypylväät tuovat paitsi supernopeat 5G-yhteydet myös laajan sensoriverkon käyttäjien hyödynnettäväksi.

”Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen älykaupunkipilotti, joka mahdollistaa supernopean ja lyhytviiveisen 5G-verkon, laajan sensoriverkon ja data-alustan kautta uudenlaisia digitaalisia palveluja kaupungille, kaupunkilaisille ja kaupunkiyhteisölle”, sanoo projektipäällikkö Pekka Wainio Nokia Bell Labsistä.

”Verkon eri laitteiden, kameroiden ja sensorien, keräämää paikallista dataa voidaan käyttää erityyppisten palvelujen tuottamiseen paikallisesti data-alustan avointen rajapintojen kautta. Esimerkiksi verkon videokameroiden ja tutkalaitteiden hyödyntäminen yleiseen turvallisuusvalvontaan, liikenteen- ja tienkunnon seurantaan, itseohjautuvien ajoneuvojen etäohjaukseen ja muihin kuljetus- ja logistiikkapalveluihin ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta”, jatkaa Wainio. 

Nokian yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentamassa älypylväsverkossa on itsessään n. 250 toisiinsa kytkettyä laitetta, mm. kolme uuden sukupolven 5G-tukiasemaa (26 GHz; Nokia), yli 50 WiFi-laitetta (60 GHz), 75 videokameraa, 49 erilaista ympäristöön liittyvää sensoria monitoroimassa ilmanlaatua, säätä, lämpötilaa, hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipitoisuuksia ym. (Vaisala et al.), yhdeksän tutkalaitetta (kuusi liikennetutkaa, kolme valotutkaa), seitsemän infonäyttöä, sähköautojen latausasema sekä droonin lataus- ja laskeutumisasema pylvään päässä (Rumble Tools). Älypylväiden ohella LuxTurrim5G-testiverkkoon kuuluu mm. kaksi älylinja-autopysäkkiä (Teleste, Connected Zone) ja erillinen kaupunki-informaationäyttö, jotka toimivat esimerkkinä eri sensoreiden integroinnista urbaanin kaupungin infrastruktuurissa oleviin elementteihin. Droonit ja itseohjautuvat ajoneuvot kuten robottibussi (Sensible 4) ovat niin ikään tärkeä osa pilottikokonaisuutta, jossa kehitetään älykaupungin infrastruktuuria, toiminnallisuutta ja palveluja hyvin kokonaisvaltaisesti.

Valaisinpylväästä älypylvääksi

LuxTurrim5G-älypylväskonseptia on kehitetty vastaamaan kaupunkien tulevia tarpeita. Kyse ei siis ole niinkään valaisinpylväästä, vaan aivan uudesta elementistä, jolla rakennetaan älykaupungin keskeistä infrastruktuuria – sen digitaalista selkärankaa. Nyt toteutettu älypylväsversio toimii jo esikaupallisena pilottituotteena, joka auttaa varsinaisen älypylvästuoteperheen suunnittelussa. Pilottipylväiden suunnittelusta ja valmistuksesta päävastuun ovat kantaneet Tehomet Oy ja Orbis Oy.

”Kyseessä on ensimmäinen laajamittainen älypylväspilotti Suomessa ja merkittävä myös kansainvälisesti. Muutos perinteisestä valaisinpylväästä älypylvääksi on luonteva, mutta samalla myös haastava kokonaisuus, jonka toteutumisessa jokaisella partnerilla on oma roolinsa. Parhaillaan työstämme jo seuraavaa älypylväiden sukupolvea, jossa keskitytään kokonaisen tuoteperheen suunnitteluun ja tuotteistamiseen. Älypylväillä on valtavasti potentiaalia globaaleilla markkinoilla”, sanoo Tehomet Oy:n muotoilujohtaja Sami Huuskonen.

Useiden laitteiden integrointi toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi on ollut keskeinen kehityskohde älypylväiden valmistuksessa,

”Kaapelointiratkaisulle oman haasteensa luo rajallinen tila älypylvään sisällä. Lisäksi integroitavien laitteiden erilaiset rajapinnat on yhdistettävä samaan tiedonsiirron ja sähkönsyötön kokonaisuuteen. Hankkeessa pilotoitavat älypylväät eivät ainoastaan mahdollista tämän päivän palveluita, vaan toimivat myös alustana tuleville palveluille. Tämän takia olemme pyrkineet tuotteistamaan ratkaisumme niin, että älypylvään elinkaaren aikana pylvään laitteita voidaan joustavasti lisätä ja vaihtaa. Tarpeiden kehittyessä ei silloin koko pylvästä tarvitse uusia tai kaupungin tarvitse kaivaa lisää runkokaapeleita katuun”, sanoo Orbis Oy:n toimitusjohtaja Jani Linna-Aro.

Älypylvääseen integroituja laitteita

Digitaaliset palvelut mahdollistavat kestävän kehityksen ja sujuvan arjen

Espoon Keran alueelle syntyy lähivuosina vähintään 14 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan urbaani ja älykäs kaupunginosa. Kerasta rakennetaan kestävän kaupunkikehittämisen helmeä ja kansainvälistä referenssikohdetta, jossa kaupunki yhdessä kumppaneidensa kanssa luo uusia puhtaita ja älykkäitä asukkaiden arkea helpottavia ratkaisuja. Tämä tarjoaa merkittävän pilotointikohteen uusille ratkaisuille ja pohjustaa myös laajempia kansainvälisiä hankkeita. Espoon rooli YK:n kestävän kehityksen mallikaupunkina edesauttaa tässä.

”Nyt valmistunut LuxTurrim5G-pilottiverkko ja älytie Nokian kampukselta Keran asemalle on hyvä esimerkki uudenlaisesta ennakkoluulottomasta konkreettisesta yhteiskehityksestä yritysten ja kaupungin välillä”, sanoo Espoon kaupungin projektinjohtaja Pekka Vikkula.

LuxTurrim5G-älypylväsverkko luo älykaupungille sen digitaalisen selkärangan. Sen mahdollistamat nopeat tietoliikenneyhteydet ja laaja sensoriverkko auttavat keräämään ajantasaista tietoa mm. ympäristöstä, liikenteestä, säästä ja energiankäytöstä sekä luomaan laajaa tilannekuvaa kaupungin ja yritysten käyttöön. Tämän lisäksi kaupungilla on jo nyt iso määrä erilaista dataa, jota voidaan hyödyntää monenlaisten uusien palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa on jo kehitetty myös data-alustaa, joka pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään näitä eri lähteistä saatavia isoja datamassoja luotettavasti ja tehokkaasti. Nyt valmistuneen pilottiverkon avulla päästäänkin toden teolla kehittämään uusia datapohjaisia palveluja ja erityisesti pilotoimaan niitä käytännössä, niin nykyisten kuin tulevienkin kumppanien kanssa. Tämä luo pohjaa sekä Keran alueen kehittämiselle että kansainvälisille hankkeille. Yhteisenä tavoitteena LuxTurrim5G-konsortiolla on edetä Espoon pilotoinnin kautta maailmalle tähtäimessä kymmenien miljardien älykaupunkimarkkinat.

 

Lisätietoja:

Juha Salmelin, Nokia, Ekosysteemin johtaja
juha.salmelin(at)nokia.com, 050 5223508

Markku Heino, Spinverse, Ekosysteemin koordinaattori
markku.heino(at)spinverse.com, 040 7191221 

Pekka Wainio, Nokia Bell Labs, 040 58111211 

Jani Linna-Aro, Orbis Oy, 040 3501866

Sami Huuskonen, Tehomet Oy, 044 7465583

Pekka Vikkula, Espoo, 046 8772601

Taustaa:

www.luxturrim5g.com

LuxTurrim5G video

White paper, 25.5.2020

LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteiskehityksessä ovat mukana:

Nokia Bell Labs, Nokia, Premix, Teleste, Vaisala, Indagon, Rumble Tools, Orbis, Tehomet, Destia, Sitowise, Caruna, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vedia, Agora Networks, Sensible 4, Espoon kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Spinverse ekosysteemin koordinaattorina. 

Projektityötä rahoittavat osallistuvat yritykset sekä Business Finland.

 

Hae samanlaista sisältöä: 

Koronavirustiedote

19.03.2020

Maailmanlaajuinen koronavirus-pandemia vaikuttaa myös tietoliikennealaan ja tiedonsiirron kapasiteettia koetellaan. Pyrimme omalta osaltamme vastaamaan haasteeseen. Yrityksemme toiminnot ja palvelut sekä valmistus tehtaallamme jatkuvat normaalisti, mutta tilanteeseen mukautuen.

Terveys ensin

Olemme tehneet muutoksia toimintaamme, jotta voimme rajata virukselle altistumisen riskiä henkilökunnallemme ja kanssamme asioiville. Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti ja noudatamme viranomaisten antamia suosituksia. Olemme mm. siirtyneet toimistolta etätöihin ja myynnissä pääosin etäpalavereihin asiakkaiden kanssa.

Vantaan varastolla Noutopiste 24/7

Kaikki varastostamme Vantaan Taivaltie 5:stä noudettavat lähetykset toimitetaan nyt varaston ulkopuolelle Noutopiste 24/7:ään. Kun lähetys on valmis noudettavaksi, siitä lähetetään tekstiviesti. Lisätietoa>>

Toimitusten varmistus

Pyrimme tekemään kaikkemme, että häiriöt asiakastoimituksiin olisivat mahdollisimman pienet. Kansainvälisissä kuljetuksissa on kuitenkin odotettavissa viivästyksiä normaaliin verrattuna. Tiedotamme niistä asiakkaitamme heti, kun saamme toimituskohtaista lisätietoa.

Vantaan varastossamme on hyvin saatavilla yleisimmin käytettyjä asennustarvikkeita, tuotekohtaisen saatavuuden näet verkkokaupastamme Worbis.fi.

Asiakaspalvelu vastaa

Kaikissa tuotteiden saatavuuteen tai tilauksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelumme toimii normaalisti arkisin klo 8-16 puhelimitse numerossa 020 478 8600 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@orbis.fi

Seuraa somekanaviamme

Laitamme jatkuvasti tilannepäivityksiä myös somekanaviimme (Facebook, LinkedIn ja Twitter). Jos et vielä ole seuraajamme siellä, liity nyt joukkoon!

 

Pysytään terveinä,

Orbis Oy

Pages