Home Ajankohtaista Uusi Huber+Suhnerin Sucoflex 400 mahdollistaa mittaukset muita matalammalla läpikytkentävaimennuksella

Uusi Huber+Suhnerin Sucoflex 400 mahdollistaa mittaukset muita matalammalla läpikytkentävaimennuksella

15.12.2008

Huber+Suhner mullisti vuonna 1984 mikroaaltovalmiskaapeleiden markkinat esittelemällä uuden tuoteryhmänsä Sucoflex 100:n, joka on pitänyt paikkansa markkinoiden johtavana tuotteena jo 25 vuotta. Nyt julkistettu uusi Sucoflex 400 -tuotesarja jatkaa vanhaa perinnettä ja asettaa jälleen kerran mikroaaltovalmiskaapeleille uuden standardin ominaisuuksillaan.

Uudet vaatimukset

Viime vuosina valmiskaapeliasiakkaiden vaatimukset ovat muuttuneet suuresti ja tulleet entistä tiukemmiksi. Esimerkiksi puolustusteknologiassa tärinä, iskunsieto, vaihestabiilisuus lämpötilan muuttuessa, RF-ylikuuluminen, kosteus, kemiallinen kestävyys, paino jne. ovat erittäin tärkeitä tekijöitä. Mittaus- ja testausmarkkinoilla vaaditaan puolestaan pitkää elinikää, mahdollisimman pientä kaapelin taivutuksen ja kulumisen aiheuttamaa vaiheen muutosta, stabiilia vaimennusta kaapelia liikuteltaessa ja taivutettaessa sekä muita vastaavia vaatimuksia.

Huber+Suhner on ottanut suunnittelulähtökohdaksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Esimerkiksi Sucoflex 300 -tuoteryhmä on rakennettu ilmailun ja avaruusteknologian käyttötarkoituksiin sopivaksi. Mittaus- ja testausmarkkinoiden vaatimuksiin vastaa puolestaan Sucotest-kaapelituoteryhmä.

Vallankumouksellinen Sucoflex 400

Sucoflex 400 -mikroaaltokaapelilla on kaikkien aikojen pienin läpikytkentävaimennus. Tämä saadaan aikaan uuden, Ultra Low Density (ULD) PTFE-eristeen ansiosta, jonka eristevakio (εr) on 1,26. Pursutetun eristeen testattu mekaaninen stabiilisuus ja luotettavuus on säilytetty eristeen suuresta ilmapitoisuudesta huolimatta.

Myös kantoaallon (CW) tehonkestoa on lisätty ja vaihestabiilisuus on parempi lämpötilan muuttuessa. Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti vaiheistettujen antennijärjestelmien kaltaisissa sovelluksissa ja se auttaa yksinkertaistamaan tutkajärjestelmien säätämistä.

Sucoflex 400 -tuoteperhe kehitettiin puolustusteknologian sekä lääketieteen ja avaruusteknologian mittausteknologiasovellusten pohjalta. Näissä äärimmäisen tärkeitä ominaisuuksia ovat mahdollisimman pieni vaimennus, korkea suorituskyky ja vaihestabiilisuus lämpötilan muuttuessa ja kaapelia taivuteltaessa sekä suuri heijastusvaimennus ja mekaaninen vakaus.

Monipuoliset käyttötarkoitukset

Uusi mikroaaltokaapelikokoonpano soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin. Puolustusteknologiassa sitä käytetään ensisijaisesti taktiseen ja strategiseen viestintään sekä elektroniseen sodankäyntiin (tutkajärjestelmät jne.). Vaihesovitettuja valmiskaapeleita edellytetään erityisesti tutkasovelluksissa. Sucoflex400 -valmiskaapelit ovat täydellisiä, suhteellisia tai absoluuttisia vaihe-, aikaviive- tai amplitudisovitettuja. Erityisominaisuuksiensa vuoksi kaapeli soveltuu yhtä lailla satelliittikomponenttien lämpötyhjiötesteihin kuin lääketieteen sovelluksiin, kuten esimerkiksi vaarallisten haavaumien radiotaajuusablaatioon tai radiotaajuusgeneraattoreiden ja -mittalaitteiden mittausliitäntöihin.

Sucoflex 400 -tuotteet on testattu asianmukaisten MIL-määräysten ja standardien mukaan, ja ne sopivat kaikenlaisiin puolustusteknologian maakäytön sovelluksiin. Tuotteet käyvät myös läpi erityisen lämpötyhjiösovellusten TVAC-testiohjelman.

Ainutlaatuinen kaapelin sisärakenne

Sucoflex 400 -tuotteiden rakenne on identtinen tuttujen Sucoflex 100 -tuotteiden kanssa, mutta mikroaaltokaapelin keskeinen sisärakenne ULD - PTFE-eristemateriaali on suunniteltu täysin uudelleen. Tämä parantaa uuden kaapelin sähköisiä ominaisuuksia. Liittimet, jotka Huber+Suhner on niin ikään kehittänyt, on suunniteltu optimaalisesti kaapeliin sopiviksi, jotta kokoonpanon heijastusvaimennus (VSWR) säilyy.

Tuotteiden julkistukset

Sucoflex 400 -tuotteita julkistetaan seuraavien kuukausien aikana. Sucoflex 404, jossa on suora SMA-urosliitin, tuli myyntiin ensimmäisenä tuotteena lokakuun lopussa 2008. Sucoflex 406, jossa on suora N- ja TNC-urosliitin, julkaistaan vuoden 2009 alussa. Tällä kaapelilla on tuotesarjan pienin vaimennus, ja sen vaimennusarvo on pienin markkinoilla olevista enintään 18 GHz:n testaus ja -mittauskaapeleista. Vuoden 2009 aikana liitinvalikoima laajenee edelleen. Tulossa ovat ohuempiläpimittaiset versiot, joilla on pienin vaimennus 40 Ghz:n taajuusalueelle ulottuvista tuotteista, sekä lisävaipat ja -armeeraukset kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Nykyisten puolustus-, lääketiede- ja avaruussovelluksiin käytettävien suurtaajuusjärjestelmien on täytettävä erittäin korkeat laatuvaatimukset. Tästä syystä ei voida välttää sitä, että niihin liittyvien liitäntäkomponenttienkin on täytettävä samat vaatimukset. Huber+Suhner tarjoaa Sucoflex 400 -tuoteperheellään kaikki vaatimukset täyttäviä mikroaaltokaapeliratkaisuja.