Home Blogi 2. Viranomaisverkkojen tarpeet

2. Viranomaisverkkojen tarpeet

30.09.2014

seminaari_virve

Seminaarissa 26.8.2014 verkkopäällikkö Harri Hildén Suomen Virveverkko Oy:stä kertoi VIRVE-viranomaisverkosta, jonka pelastuslaissa säädetty kuuluvuusvaatimus on painava syy sisäpeittoverkkojen yleistymiselle.

Suomen Virveverkko Oy omistaa ja operoi VIRVE-verkkoa ja yhtiö kuuluu Suomen Erillisverkot-konserniin. Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. VIRVE-verkon kuuluvuuteen sisätiloissa vaikuttavat samat tekijät kuin muissakin mobiiliverkoissa, esimerkiksi selektiivilasien käyttö. 

Pelastuslain 109. pykälän mukaan rakennuksen omistaja on velvoitettu parantamaan viranomaisverkon kuuluvuutta, jos kuuluvuus ei rakennuksen sisällä riitä pelastustoiminnan asianmukaiseen suorittamiseen. Vaatimus jo rakennetun tai uudisrakennuksen VIRVE-yhteyksien parantamiseen tulee pelastusviranomaisilta, mutta kiinteistön omistaja voi itsekin hakea VIRVE-sisäpeittojärjestelmää. Kun kuuluvuuden parantamista vaativat pelastusviranomaiset, on sisätilaratkaisun laajuusmääritykset tehtävä yhteistyössä heidän kanssaan. Jos verkon parantamista vaaditaan tarvekartoituksen perusteella, asia merkitään rakennusluvan ehtoihin.

Verkon toteutus tehdään yhteistyössä Erillisverkkojen ja urakoitsijan kanssa. Erillisverkkojen vaatimuksiin kuuluu riittävän kentänvoimakkuuden (vähintään  ≥-86 dBm 90 % todennäköisyydellä) lisäksi kuiva, ilkivallalta suojattu paloturvallinen laitetila, jonne verkon ylläpitäjillä on aina pääsy. Viranomainen saattaa vaatia myös sähkönsyötön varmistamista. Myös GSM-puhelimen pitää toimia laitetilassa, koska VIRVE-toistinta valvotaan matkapuhelinverkon kautta. VIRVE-toistimen käyttämiseen vaaditaan radiolupa, jonka maksu sisältyy Erillisverkkojen tekemään lopputarkastusmaksuun.

Kustannukset ja ylläpitovastuut jakautuvat Erillisverkkojen ja kiinteistön omistajan kesken niin, että Erillisverkot toimittaa veloituksetta VIRVE-toistimen  ja kiinteistö vastaa muun laitteiston rakentamisesta ja ylläpidosta.

Lisätietoa: harri.hilden( at )erillisverkot.fi, www.erillisverkot.fi

Taustatietoa

VIRVE on yleiseuroppalaiseen TETRA-standardiin perustuva digitaalinen matkapuhelinverkko, joka on ensisijaisesti poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien ja alueellisten pelastuslaitosten käytössä. VIRVEn peitto on maanlaajuinen, tukiasemia on noin 1400. VIRVE tarjoaa muun muassa ryhmäliikenteen, suojatut yksilöpuhelut ja suorat yhteydet päätelaitteiden välillä ilman tukiasemaa. VIRVEn kuuluvuus on altis signaalia vaimentaville rakenteille, joten julkisten rakennusten sisäpeittoverkot rakennetaan usein parantamaan ensisijaisesti VIRVE-verkon kuuluvuutta.

Tämä kooste on puheenvuorosta Orbis Oy:n  järjestämästä seminaarista 26.08.2014.

Teksti: Pentti Niemi

Muut seminaarikoosteet >>

Blogin avainsanat: