Home Blogi 3. Teleoperaattorin näkökulma

3. Teleoperaattorin näkökulma

01.10.2014

seminaari_teliasoneraSeminaarissa 26.8.2014 puhunut Tomi Heikkilä työskentelee TeliaSonera Finland Oy:ssä nimikkeellä Senior Development Manager. Hän pitää uusien rakennusten kuuluvuusongelmia hankalana ongelmana, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kiinteistökohtaisia ratkaisuja sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Perinteisesti asuintalojen matkapuhelinpeittoa on kehitetty ulkotukiasemaverkkoa tiivistämällä. Enää tämä keino ei aina riitä, koska uudisrakentaminen ja remontointi aiheuttavat uusia ennustamattomia kuuluvuusongelmia. Kiinteistökohtaisia kuuluvuusratkaisuja tehtiin ennen vain yrityskohteisiin, kuten kauppakeskuksiin, hotelleihin ja urheiluhalleihin. Nyt niitä on mietittävä myös asuinrakennuksiin, ja uusiin kohteisiin tulisi rakentaa valmiudet antenniverkolle. Pientaloalueiden kaavoituksessa on varauduttava pylväsmastojen rakentamiseen.

Sisäpeittoantenniverkko eli DAS on usein kustannustehokkain tapa toteuttaa kattava sisäkuuluvuus. Passiivinen antenniverkko mahdollistaa useiden eri teknologioiden tarjoamisen, joten palvelutarjontaa voidaan päivittää uusimalla vain operaattorin aktiivilaitteet. Verkkoon syötetään radiosignaali joko toistimella tai tukiasemalla, riippuen teho- ja kapasiteettitarpeesta. Vain teleoperaattorilla on lupa operoida näitä laitteita.

Monioperaattoriverkko saattaa olla kustannustehokkain ratkaisu. Kuuluvuuden parantamiseen tarvittava investointi on mahdollinen kuitenkin vain niin, että kiinteistö toteuttaa antenniverkon. Taloudellisesti ratkaisu on toteuttamiskelpoinen vain suurissa kerrostaloissa. Toistin- ja varsinkin tukiasemaratkaisu on merkittävä investointi operaattorille, vaikka antenniverkko olisikin valmiina. Tukiasema voi vaatia laitetilaan jäähdytyksen ja voimalaitteet, joiden ylläpito tulee järjestää. Antenniverkon ylläpitovastuun on oltava verkon omistajalla, vastuu peittoalueen kattavuudesta kuuluu antenniverkon toteuttajalle. Sisäkuuluvuusratkaisujen mahdollistamiseksi uudisrakennuksiin tulisi heti rakentamisvaiheessa toteuttaa valmiudet sisäantenniverkoille.

TeliaSonera työstää yhdessä DNA:n ja Elisan kanssa vaatimusmäärittelyä yhteisantenniverkoille. Syksyn aikana valmistuva dokumentti asettaa verkon toteuttajalle vaatimuksen verkon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vaatimukset operaattoreille. Tavoitteena on varmistaa, että verkot toimivat häiriöttömästi ja tarjoavat asianmukaisen kuuluvuuden. Myös STUK:n ohjeistukset tukiasema-antennien sijoituksesta otetaan huomioon.

Lisätietoa: tomi.heikkila( at )teliasonera.com, www.teliasonera.com/fi/

Tämä kooste on puheenvuorosta Orbis Oy:n  järjestämästä seminaarista 26.08.2014.

Teksti: Pentti Niemi

Muut seminaarikoosteet >>

Blogin avainsanat: