Home Blogi 4. RF- ja sähköverkkototeutusten eroista

4. RF- ja sähköverkkototeutusten eroista

01.10.2014

seminaari_techvoSeminaarissa 26.8.2014 Techvo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Orpana valotti radiotaajuusverkkojen suunnittelun ja rakentamisen erityispiirteitä suhteessa sähköverkkoon.

Molempien verkkojen suunnittelu vaatii omanlaistaan erityisosaamista. Sekä matkapuhelin- että sähköverkko jakavat tehoa käyttäjilleen, mutta mobiiliverkoissa tehoa menee myös käyttäjiltä verkon suuntaan. Tehoa lasketaan sähköverkossa watteina, matkapuhelinverkkojen yksikkö on dBm. Sähköverkossa jaetaan eri vaiheiden tehoa, matkapuhelinverkossa taas eri taajuista tehoa tasaisesti kaikille käyttäjille.

Matkapuhelinverkon suunnittelu tulee toteuttaa yhteistyössä operaattoreiden kanssa, jotta lopputuloksella ei aiheuteta häiriötä ympäristön mobiiliverkon ulkotukiasemille. Komponentit on valittava käytettävien taajuusalueiden mukaan. Vaikeusaste esimerkiksi IM-särön hallinnassa lisääntyy, kun samaan verkkoon kytketään useiden operaattoreiden toistimia tai tukiasemia. Suunnittelijalla tulee olla kokemusta myös siitä, miten eri rakennusmateriaalit vaimentavat eritaajuisia radiosignaaleja. Sisäverkkoja voidaan rakentaa kahdella eri aktiivikomponentilla eli toistimella ja tukiasemalla.

Matkapuhelinverkkojen rakentajien on oltava komponenttien käsittelyssä varovaisempi kuin sähköverkon komponenttien kanssa. Liitokset on tehtävä erityisellä huolella. Mittalaitteet ovat erilaisia kuin sähköverkon mittauksessa. Yhtäkään sisäverkkoa ei pidä ottaa käyttöön ilman verkon toimivuuden varmistavia mittauksia. Dokumentaatiossa pitää olla mainittuna kaikkien eri komponenttien tyypit ja sijainti. Toistimien käyttöönotossa tärkeää on tehotason säätö. Virheellinen taso aiheuttaa häiriöitä verkon toimintaan esimerkiksi kiertoilmiön muodossa. Käyttöönotossa on syytä olla yhteydessä operaattorin ylläpitohenkilöstöön.

Mittauksilla varmistetaan liitosten, tehonjakajien, antennien ja muiden komponenttien toimivuus halutuilla taajuusalueilla. Yleensä vaaditaan vain VSWR-mittaus, mutta verkon toimivuus kannattaa varmistaa myös IM-mittauksella.

Muistettava, että kaikkien matkapuhelinverkkojen aktiivisten komponenttien käyttö on luvanvaraista – vain kyseisillä operaattoreilla on lupa. Verkkojen rahoitus on järkevintä hoitaa taloyhtiön toimesta, koska se ei ole operaattoreille kannattavaa toimintaa. Tilannetta hämmentää tällä hetkellä jäljessä oleva lainsäädäntö, jossa sisäpeittoverkkojen tarvetta ja toimivuutta ei ole vielä kunnolla huomioitu. Matkapuhelin on tämän päivän ihmisillä ainoa puhelin ja sen toimivuus olisi taattava suurimmassa osassa kiinteistön tilasta varsinkin hätätilanteissa.

Korkeammat taajuudet vaimenevat nopeammin niin vapaassa kentässä, rakennusmateriaaleissa kuin sisäverkkojen kaapeleissakin.   Sisätiloissa kannattaisi käyttää operaattoreiden matalimpia taajuuksia koska niille rakennettu verkko tulee halvemmaksi.

Lisätietoa: vesa( at )techvo.fi

Tämä kooste on puheenvuorosta Orbis Oy:n  järjestämästä seminaarista 26.08.2014.

Teksti: Pentti Niemi

Muut seminaarikoosteet >>

Blogin avainsanat: