Home Blogi Hyvä sisäverkko lisää potilasturvallisuutta

Hyvä sisäverkko lisää potilasturvallisuutta

19.07.2019

Seinäjoen keskussairaalaan päätyvällä potilaalla voi olla mielessään monia huolia, mutta hän voi olla varma siitä, että hänen hoitonsa ei kärsi huonosti toimivasta sisäverkosta. Sairaala on varmistanut verkon toimivuuden hankkimalla osaamista ja mittalaitteita Smart Wireless Cable -projektin tarpeisiin.

Sairaala siirtyy langattomaan

Markku Penttilä ja Teemu Pirttinen Seinäjoen keskussairaalan F-rakenuksen aulassa

Langattomien ratkaisujen käyttö lisääntyy, mutta uudet rakennusmääräykset ja EU:n energiansäästödirektiivi ovat aiheuttaneet sen, että käytetyt rakennusmateriaalit voivat vaimentaa radiosignaalin etenemistä. Sairaalassa mobiilipäätelaitteisiin tulee kuitenkin potilaskutsuja ja erilaisia hälytyksiä, joten hyvät radiopeitot on varmistettava mittauksilla.

”Sairaalassa päätelaitteiden pitää toimia pienillä tehoilla joka paikassa, missä niiden toimiminen on hoidon kannalta oleellista – kellarissakin pelastuslain vaatimusten mukaisesti. Silloin ei saa olla katvealueita suunnitetuilla alueilla”, sanoo sähköasentaja Teemu Pirttinen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Sairaalan kaltaisessa ympäristössä on monia operaattoreita, ja tiedonsiirron pitää toimia yhtä hyvin kaikkien verkoissa. Sisäverkko ei saa aiheuttaa häiriöitä hoidossa käytettyihin lääkintälaitteisiin, eivätkä verkot saa häiritä toisiaan. Häiriöttömyys varmistetaan hankituilla mittalaitteilla.

”Mitä herkempiä lääkintälaitteita on käytössä, sitä parempi sisäverkkopeitto on tehtävä kaikille operaattoreille, jotta päätelaitteet käyttävät pienintä mahdollista tehoa”, toteaa järjestelmäasiantuntija Markku Penttilä.

Kehityshankkeen ehdoilla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki ja tukipalvelujohtaja Jari Hakala halusivat kehittää sairaalan langatonta viranomaisviestintää ja ottaa siinä huomioon myös VIRVE 2.0 -verkon käyttöönotto ja 5G-valmiudet.

Sairaalan monioperaattoriverkkojen kehittämiseksi Seinäjoen keskussairaalaa pyydettiin mukaan tutkimuspilottisairaalaksi silloisen Tekesin Smart Wireless Cable -hankkeeseen, jossa kehitettiin antennikaapeliratkaisuja langattoman viestinnän sovelluksiin. Seinäjoella käytännön vetovastuu oli pitkälti Markku Penttilällä.

Hankkeen edistymisen kannalta oli tärkeää pystyä mittaamaan sisäverkon peittoa ja siinä esiintyviä häiriöitä sekä löytämään häiriöiden lähteet ja poistamaan ne nopeasti. Yhtä lailla oli olennaista varmistaa, että mittaustuloksia voidaan hyödyntää hankkeessa olevien kumppaneiden, tutkijoiden ja operaattoreiden kanssa.

Seinäjoen sairaala-alue

Pitkän selvittelytyön jälkeen kumppanit päätyivät yhteisymmärryksessä hankkimaan Orbikselta Anritsun ja Narda Safetyn mittalaitteita.

Yksi valintaperuste oli se, että operaattoreilla on käytössään samoja laitteita. Näin tietojen jakaminen helpottuu ja keskustelua voidaan käydä samoilla termeillä. Häiriötilanteissa mittalaitteesta saatavan tiedoston voi lähettää suoraan kumppanille, jolloin molemmilla on tilanteesta tismalleen samat tiedot. Hankitut mittalaitteet nopeuttavat vianhakua, parantavat potilasturvallisuutta ja pitävät häiriöajat minimaalisina, koska häiriö paikannetaan nopeasti.

”Sairaanhoitopiiri on todella aktiivisesti etsinyt ratkaisuista tietoa monista lähteistä ja kehittää mittausosaamistaan määrätietoisesti pitkällä aikavälillä”, kertoo Account Manager Jari Koskinen Orbikselta.

Laitteet hankittiin pitkän elinkaaren hankintana: niitä voidaan päivittää käytettäväksi myös 5G-verkoissa ja uuden sukupolven VIRVE 2.0 -mittauksissa.

”Yksi hyödyllisimpiä koulutuksia”

Toimitukseen kuului olennaisena osana perusteellinen laitekoulutus.

”Koulutuksia tarvittiin paljon näin vaativassa projektissa. Tekes-kumppaneille piti toimittaa oikeaa väliaikatietoa, jotta kaapelikehitys saattoi edetä”, Penttilä kertoo.

Jokaiselle mobiiliteknologialle (WCDMA, LTE, GSM, VIRVE) ja jokaiselle mittalaitteelle järjestettiin oma koulutus, johon sisältyi sekä teoriaa että käytännön osuus. Laitteisiin tutustuttiin ensin normaaliolosuhteissa, jotta häiriötilanteet olisi helpompi havaita.

”Nämä olivat hyödyllisimpiä koulutuksia, joissa olen ollut. Kouluttajien kokemus käytännön tehtävistä näkyi”, Pirttinen kehuu Orbiksen Jari Koskista ja Anritsun Juha Tuomaista.

Anritsu_MS2720T

Vinkiksi vastaavanlaisiin hankkeisiin Penttilä antaakin, että kannattaa esittää toiveita koulutuksen sisällöstä ja siinä tehtävistä mittauksista. Materiaaleja on hyvä saada jo ennen koulutusta.

Yhteistyössä räätälöidyissä koulutuksissa käytettiin hankittuja mittalaitteita, ja koulutukset vetäneillä Orbiksen Jari Koskisella ja Anritsun Juha Tuomaisella oli arvokasta tietoa monioperaattoriympäristöistä. Lopputuloksena tuotekehitykseen saatiin hyvää tietoa työn edistämiseksi ja sairaalaan turvallisesti toimivat sisäpeittoratkaisut viranomaismonioperaattoriverkkoihin.

”Orbikselle ja Anritsulle voimme myös soittaa ongelmatilanteissa suoraan asiantuntijoille, joilta saa oikean vastauksen. Siellä ei ole mitään tikettiautomaattia!”

Mittaus varmistaa verkon laadun

Yhteyden laatua, kapasiteettia ja turvallisuutta on jo saatu parannettua uusien mittalaitteiden avulla.

NardaSafety_SRM_3006

”Ilman mittalaitteita emme pysty tekemään hyviä verkkoja ja osoittamaan, että ne ovat turvallisia sekä ohjeistusten ja direktiivin mukaisia”, Penttilä sanoo.

Nyt verkko saadaan kuntoon jo ennen kuin se kytketään operaattorin tukiasemaan. Mittareilla löytyvät kaapeliviat ja tilanteet, joissa esimerkiksi liian lähelle antennikaapelia asennettu valaisin aiheuttaa häiriöitä. Häiriöt paikannetaan mittalaitteilla tarkasti ja nopeasti, ja korjauksen jälkeen mittauksilla varmistutaan verkkojen häiriöttömyydestä.

”Operaattoreilta on tullut meille erittäin hyvää palautetta. Häiriötasot ovat meiltä erittäin pienet, lähes olemattomat. Alhaiset häiriötasot parantavat yhteyden laatua, kapasiteettia ja turvallisuutta, jotka ovat tärkeitä viranomaisyhteyksissä.”

Loppujen lopuksi sisäverkon laatu ja päätelaitteiden luotettava toiminta kaikissa Seinäjoen keskussairaalan kolkissa palvelevat potilaiden hyvinvointia. Katkot tiedonsiirrossa eivät vaaranna yhdenkään potilaan turvallisuutta.


Seinäjoen keskussairaalaan toimitetut laitteet:

  • Anritsun MS2720T-spektrianalysaattori ja PIM Hunter: verkon analysointiin ja häiriöiden paikantamiseen
  • Anritsun MW82119B PIM Master: kaapeli- ja antennijärjestelmän suorituskyvyn todentamiseen
  • Anritsun S412E LRM Master ja MA8110A Signal Mapper: verkon analysointien ja häiriöiden paikantamiseen VIRVE-verkossa
  • Narda Safetyn SRM-3006-säteilymittari: sähkömagneettisten kenttien mittaukseen

Lisätietoja

Blogin avainsanat: