Home Blogi Kiinteistöjen valokuitukaapeloinnin uudet määräykset

Kiinteistöjen valokuitukaapeloinnin uudet määräykset

02.01.2014

Katso uusin 1.1.2020 voimaan tullut päivitys M65D täältä >>>


Mitä sisäverkon rakentamiseen liittyvät määräykset tarkoittavat valokuidun eli optisen kaapeloinnin osalta? 
Lataa 01/2020 päivitetty Kuitu kotiin -oppaamme:
 
Lataa tästä Kuitu kotiin -opas


 

Vuoden 2014 alussa astui voimaan Viestintäviraston uusi määräys sisäverkoista ja teleurakoinnista (65/2013 M). Uudistetussa määräyksessä on otettu kantaa asuin- ja toimitilojen sekä julkisten kiinteistöjen sisä- ja antenniverkkojen rakentamiseen. Siinä määritellään esimerkiksi kuitukaapeloinnin materiaalit ja tarvittavat dokumentoinnit. Määräys antaa kasvavalle Kuitu kotiin-rakentamiselle nyt selkeän ohjeistuksen, jolla halutaan varmistaa sisäverkkojen tekninen laatu, yhteensopivuus sekä eri tietoliikennepalvelujen saatavuus kiinteistöissä. Uuden määräyksen piiriin eivät kuulu loma-asunnot eivätkä teleoperaattorien verkot.

Yksimuotokaapelointi ja kytkentäkotelot

Orbis SC-SC APC kytkentäkuituKiinteistön optisessa kaapeloinnissa käytettävien valokuitukaapelien on oltava uudis- ja korjausrakentamisessa OS2-kategorian yksimuotokuituja (tyyppi G.652.D).  Mikäli kiinteistön alajakamoiden välissä on etäisyyttä yli 90 metriä, kaikki kaapelointi talojakamosta alajakamoihin tehdään kuudella yksimuotokuidulla.

Yksimuotokuiduissa valo kulkee heijastumatta kuidun ytimessä jopa kymmeniä kilometrejä. Tiedonsiirtoon käytettävän laservalon aallonpituus yksimuotokuiduissa on joko 1310 tai 1550 nm. Käytännössä kiinteistöjen kuituasennuskaapelit ovat sisäasennuskaapelia tai määrämittaisia häntä- ja kytkentäkuituja, joita tarpeen mukaan asennustöissä jatketaan hitsaamalla tai ristikytkennällä.

Kaikki sisäverkkojen kaapelointi on Viestintäviraston määräyksen mukaan päätettävä eli laitettava liittimet kaapelin päähän. Optisia kuituja vedetään jokaiseen asuinhuoneistoon vähintään neljä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asuntokohtaisessa kotijakamossa on vähintään neljän adapteripaikan kokoinen valokuidun kytkentäkotelo. Talokohtaisissa sekä alue- ja kerrosjakamossa voi puolestaan olla kytkimiä, kytkentäkaappeja ja valokuitupaneeleja. Kaikki asennettavat kaapelit ja liitinpäät on dokumentointia varten numeroitava ja merkittävä.

APC-hiotut liittimet

Orbis valokuitupaneeli APCKiinteistöasennuksissa määräyksen mukaan kaikissa paikoissa käytetään APC-hiottuja liittimiä, joko SC- tai LC-tyyppisiä. LC- on SC-liitintä kooltaan pienempi. Valittu liitinkoko vaikuttaa optisessa verkossa tarvittavien muiden komponenttien kuten adapterien, ristikytkentäkoteloiden ja -paneeleiden malleihin.

Tyypistä riippumatta liitinten on täytettävä vaimennusluokan B (alle 0,25 dB) ja heijastuvaimennusluokan 1 (yli 60 dB liitetty) vaatimukset (SFS-EN 61755-2-2) sekä tietyt geometriset vaatimukset (EN 61755-3-2). APC-liittimissä kuidun pää on hiottu 8 asteen kulmaan. Hionnalla on merkitystä kuitukaapelin heijastuvaimennusarvoihin. Vinolla hionnalla saadaan valon heijastuminen takaisinpäin ohjattua pois kuidun ytimestä, mikä vähentää verkkoon ja aktiivilaitteisiin aiheutuvia häiriöitä.

APC-liittimen erottaa vihreästä rungosta ja vinosta ferrulesta, kun taas sinisen UPC-liittimen pää on hiottu suoraan. UPC-hiontaa käytetään Suomessa paljon teleoperaattoriverkoissa.

Mittalaitteet lopputarkastukseen

Valokuituasennus kiinteistön teletilassa LahdessaViestintäviraston määräyksen keskeisimpiin uudistuksiin kuuluu asennuksen laadun varmistaminen, jossa olennaisin osa on dokumentointi. Määräyksessä edellytetään suunnitteludokumentteja, tarkistuspöytäkirjoja ja loppudokumentteja. Verkon toimivuus ja suorituskyky täytyy testata asennuksen lopuksi.

Sisäverkon valokuituasennusten laatu varmistetaan tarkistamalla kaikkien optisten liittimien ja adaptereiden puhtaus ja kunto kuitumikroskoopilla, jonka suurennuskertoimen tulee olla vähintään 200. Tarvittaessa liitinpäät ja adapterit puhdistetaan liasta. Myös virheitä, kuten esimerkiksi naarmuja, ei saa esiintyä liitinpäissä. Suosituksen mukaan on käytettävä videomikroskooppia, joka mahdollistaa kuvien tallentamisen loppudokumentin liitteeksi. Lisäksi suositellaan, että laitteen ominaisuuksiin kuuluu liitinpään skannaus ja analysointi automaattisesti PASS/FAIL-päätöksellä.

Yleiskaapeloinnin mittaukset optisen siirtotien osalta tehdään mittaamalla vaimennus tehomittaparilla tai valokaapelitutkalla. Laitteiden tulee olla kalibroitu säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

Vaimennus valokuituverkossa määritellyillä aallonpituuksilla saa olla enintään laskennallisen vaimennusarvon suuruinen. Suorituskykyvaatimukset on selvennetty määräyksen perustelumuistiossa (MPS 65). Suurin sallittu kokonaisvaimennus (dB) lasketaan liitoksien määrän, mekaanisten ja hitsattujen jatkosten määrän sekä kaapelin pituudesta syntyvän vaimennuksen perusteella. Muistiossa on mukana taulukko, josta voi katsoa suoraan suurimman sallitun kokonaisvaimennusarvon, kun on tiedossa siirtotien pituus ja jatkoksien määrä.

Lopuksi tarkastuspöytäkirjaan liitetään tulokset kaikista mikroskooppikuvista sekä suoritetuista vaimennusmittauksista, jolla osoitetaan, että verkko on toimiva ja suorituskyvyltään määräyksen mukainen.

Teksti: Paula Meuronen / Orbis Oy

Orbiksen tuotevalikoima sisäverkon valokuitukaapelointiin

  • Valokuitupaaneelit
  • Kytkentäkotelot
  • Adapterit
  • Häntäkuidut
  • Mittalaitteet: tehomittarit, valonlähteet, valokuitumikroskoopit, valokuitututkat
  • Kytkentäkuidut
  • Jatkostarvikkeet ja jatkoskoneet
  • Valokuitumuuntimet

Kiinteistökaapeloinnin yleisimmät tuotteet hintoineen ja saatavuustietoineen ovat tilattavissa verkkokaupastamme Worbiksesta:
Worbis.fi-verkkokauppa

Lähteet

Blogin avainsanat: