Home Blogi Milloin työnantajan on tehtävä sähkömagneettisen säteilyn mittauksia?

Milloin työnantajan on tehtävä sähkömagneettisen säteilyn mittauksia?

24.05.2016

EU-direktiivi 2013/35/EU määrittelee työntantajan velvollisuudet työntekijöiden suojelemiseen sähkömagneettiselta säteilyltä. Tässä lyhyesti, mistä on oikein kyse.

Narda Safety sähkömagneettisen kentän mittaus

Mitä ovat sähkömagneettiset kentät?

Alle 300GHz taajuuksisia ionisoimatoman säteilyn:

 • Staattisia sähkökenttiä,
 • Staattisia magneettikenttiä ja
 • Ajallisesti vaihtelevia sähkö- ja magneettikenttiä

Mitä terveysvaikutuksia seuraa liiasta säteilystä?

 • Kudosten lämpenemistä, josta seuraa mm. palovammoja
 • Sydämen tahdistimen häiriöitä
 • Silmän linssin samenemista

Korkeat taajuudet 1 MHz ja 10 GHz välillä läpäisevät kudokset ja imeytynyt energia aiheuttaa sisäelimissä lämpenemistä. Koska lämpeneminen tapahtuu sisältäpäin, sitä ei heti huomaa, koska tuntoaistimme sijaitsee pääosin ihon pinnalla. Erityisen herkkiä lämpenemiselle ovat silmän linssit ja polvinivelet, koska niissä on vähän kehon lämpöä säätelevää verenkiertoa.

Yli 10GHz taajuudet eivät läpäise kudosta, mutta aiheuttavat esimerkiksi voimakkaan tutkan läheisyydessä palovammoja ihoon. Pitkävaikutteisia säteilyhaittoja tutkitaan parhaillaan maailmanterveysjärjestön WHO:n rahoituksella ja toistaiseksi ei ole pystytty todistamaan, voiko korkeille taajuuksille altistuminen (esimerkiksi matkapuhelimen käyttö) aiheuttaa terveyshaittoja kuten syöpää. 

Matalien taajuuksien säteily aiheuttaa puolestaan häiriöitä kehon sähköisille toiminnoille, joita tapahtuu tuntoaistissa, hermo- ja lihassoluissa. Voimakas säteily aiheuttaa myös matalilla taajuuksilla peruuttamattomia terveyshaittoja.

Mitkä laitteet säteilevät vaarallisesti?

 • Voimakkaat antennit (radio, tv, mobiilitukiasemat, radiolinkit)
 • Tutkat
 • Mikroaaltokuivauslaitteet
 • Metalliteollisuuden rikastus- ja elektrolyysilaitteet
 • Muoviteollisuuden suurtaajuuslaitteet kuten muovinsaumaajat ja liimankuivaajat
 • Voimalinjat, jakelumuuntamot, sähkömoottorit ja voimakoneet

Mitkä ovat vaarallisen säteilyn raja-arvot?

Perusmittayksiköt matalille taajuuksille ovat kentän tiheys (J) milliamppeereina per neliömetri (mA/m2) sekä korkeille taajuuksille absorptio-arvo (SAR) watteina per kilo (W/kg).

Yleisesti käytetään kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komission (ICNIRP) suosituksia fysikaalisista suureista, altistumisen raja-arvoista ja toimenpidetasoista. Raja-arvot löytyvät EU direktiivin lopun liitteistä.

Sähkö- ja magneettinen säteily

Milloin työnantajan on velvollisuus mitata säteilyä?

 • Työnantajan on tarvittaessa mitattava tai laskettava sähkömagneettisten kenttien tasot, joille työntekijät altistuvat
 • Mikäli altistumisen raja-arvojen noudattamista ei voida luotettavasti määrittää helposti saatavilla olevien tietojen pohjalta, altistumista on arvioitava mittausten tai laskelmien perusteella
 • Pätevien palveluntuottajien tai henkilöiden on suunniteltava ja suoritettava arvioinnit, mittaukset ja laskelmat sopivin väliajoin

Työskentely vaarallisilla alueillaSäteilyvaara

 • Jatkuva säteilyarvojen mittaus
 • Säteilevien laitteiden suojaus lukoilla, suojilla ja koteloilla
 • Varoitusmerkit

Jos vaaralliselle alueelle mennään esimerkiksi huoltotöihin, työntekijöillä on oltava suojavaatteet sekä henkilökohtaiset säteilyhälyttimet.

Millä mitataan?

Mittalaitteen valinta riippuu mitattavasta kohteesta. Ohessa on taulukko, josta lötyy Narda Safetyn tuotteisto eri taajuuksille. Kysy myynnistämme lisätietoja ja autamme sopivan laitekokoonpanon määrittelyssä.

Narda Safety tuotteet ja taajuudet

Narda Safety sähkömagneettisen kentän mittauslaitteet

 

Lisätietoja

Blogin avainsanat: