Home Blogi PIM – antenniverkkojen häirikkö

PIM – antenniverkkojen häirikkö

09.01.2015

Katettuihin tiloihin ja kulkuneuvoihin asennetut antenniverkot ovat viime vuosina yleistyneet nopeasti mobiiliviestinnän laajentuessa. Verkkoihin syötettävät taajuudet ovat entistä korkeampia ja niitä on enemmän, minkä vuoksi taajuuksien summautumisesta aiheutuvan PIM-särön hallinta on noussut ratkaisevan tärkeäksi.

PIM on lyhenne sanoista Passive Intermodulation eli passiivinen keskeismodulaatio. Passiivinen-etuliite viittaa siihen, että antennijärjestelmä toteutetaan passiivisilla komponenteilla ilman vahvistimia. Tarvittava radiosignaalin teho saadaan siihen kytketyistä operaattoreiden toistimista tai tukiasemista. Passiivinen verkko on lähes huoltovapaa. Se ei tarvitse käyttöjännitettä ja on kustannuksiltaan kohtuullinen, minkä vuoksi siitä on tullut DAS- eli sisäpeittoantenniverkkojen suosituin toteutustapa.

Näin PIM syntyy

Keskeismodulaatiota (IM) esiintyy jonkin verran aina, kun kaksi tai useampia eri taajuuksia summataan yhteen. Tuloksena syntyy häiriötaajuuksia, joita passiivisessa verkossa kutsutaan PIM-säröksi. Jos tällainen häiriötaajuus syntyy käyttötaajuuden kohdalle, se voi pahimmillaan katkaista matkapuhelinyhteyden. Niinpä verkon toteuttajien on pidettävä harhataajuudet joko kokonaan käyttötaajuuksien ulkopuolella tai ainakin riittävän matalalla tasolla. Onnistuminen edellyttää huolellista suunnittelua, korkealaatuisia komponentteja ja taitavaa asennusta.

Vielä joitakin vuosia sitten eri taajuuksien summaamisen aiheuttamat häiriöt oli helppo pitää kurissa, koska antenniverkoissa oli vähän eri taajuuksia. Jos PIM-säröä havaittiin, jotakin järjestelmään syötettävää taajuutta muutettiin niin, että häiriösignaalit siirtyivät käyttötaajuuksien ohi. Tilanne vaikeutui, kun samaan antenniverkkoon alettiin syöttää jopa kolmen matkapuhelinoperaattorin eri taajuusalueet ja usein myös VIRVE. Kaikkien näiden verkkojen päätelaitteet toimivat sekä vastaanottimina että lähettiminä, joten antennijärjestelmän taajuuskaista muuttui erittäin ruuhkaiseksi. PIM-ongelmaa oli lähestyttävä entistä perinpohjaisemmin.

Liitosten laatu ratkaisee

PIM-särö syntyy ennen muuta komponenttien ja kaapelien liitoksissa. Huonoja liitoksia voi toki olla myös komponenttien sisällä, jos valmistus ei ole tehty huolella. Antenniverkon toimivuus kannattaakin varmistaa laadukkailla komponenteilla, joiden PIM-arvot ovat riittävän matalat.

Huonoon liitokseen voi olla monia syitä, esimerkiksi kylmäjuotos, kosteus, kontaktipintojen hapettuminen tai epäpuhtaus. Toisiinsa sopimattomat liitinmateriaalit ja magnetoituvat liitinpinnat lisäävät nekin PIM-säröä, samoin liittimen löysä tai liian suuri kiristys.

Riskien minimointiPIM21 testeri

Nykyaikaisessa passiivisessa monioperaattoriverkossa esiintyy siis aina PIM-säröä, mutta antenniverkon tilaaja voi minimoida sen mahdolliset riskit:

- käytetään osaavaa suunnittelijaa, joka huomioi komponenttivalinnoissaan myös PIM-särön

- tilataan asennus luotettavalta yritykseltä, jonka työntekijöillä on ajanmukainen koulutus

- teetetään loppumittaukset hyvin ja edellytetään niissä myös PIM-mittalaitetta.

Teksti: Pentti Niemi

 

 

Blogin avainsanat: