Home Blogi PIM! Seminaarikooste ja videot 17.3.2016

PIM! Seminaarikooste ja videot 17.3.2016

26.04.2016

Orbis järjesti 17.3.2016 seminaarin PIM-häiriöstä ja sen mittaamisesta, jossa puhujana oli Anritsu Finlandin Erkka Herola.

Videot ovat nähtävissä Youtuben soittolistalla>.

Mitä PIM on?

Video 1 >>

PIM aiheuttaa langattoman verkon käyttäjille puhelun pätkimistä, datanopeuden heikkenemistä ja akun keston vähenemistä. PIM eli passiivinen intermodulaatio syntyy, kun epälineaarisissa verkkokomponenteissa signaalit sekoittuvat. Tukiaseman vastaanottimen kokema kohinataso on verkossa koholla, joka reagoi voimakkaasti silloin, kun liikennettä verkossa on paljon.  

Kun samassa verkossa on useita operaattoreita ja taajuuksia, on todennäköistä, että löytyy PIM:iä. LTE voi sekoittua jopa itsensä kanssa sen sisältämien itsenäisten alikantoaaltojen vuoksi. Lisäksi fyysinen verkko ei ole enää nykyään vain yksisuuntainen, sillä lähetys ja vastaanotto tapahtuu samassa kaapelissa sekä antennit ovat laajakaistaisia.

PIM:n löytäminen

Video 2 >>

PIM on parittoman Uplink-kaistan kertaluku, jonka taajuus on laskettavissa matemaattisesti, minkä vuoksi sitä voidaan etsiä mittalaitteilla. PIM:n kaistanleveys kasvaa hyötysignaalin kaistan kasvaessa. Mittaaminen vaikeutuu, kun verkossa on useita taajuuksia. Etsiminen tehdäänkin yhdellä taajuudella ja keskitytään voimakkaimpaan IM3-kertalukuun, sillä kun korjataan yhden viat, erittäin todennäköisesti häiriöt myös muilla taajuuksilla korjaantuvat.

Useinmiten syyllinen häiriöihin on liitin, jonka sisällä on metallihile tai sen kiristys on tekemättä. Toinen yleinen ongelmakohta on antennin lähellä, jossa on jotain häirisevää esimerkiksi signaalia heijastavia metallisia rakenteita.

Sisäpeittoantenniverkot

Video 3 >>

Mobiiliverkkojen kuuluvuutta sisätiloissa parannetaan rakentamalla rakennuksen sisälle toistimen tai rakennuksen sisäisen tukiaseman avulla sisäpeittoverkko. Verkossa on paljon potentiaalisia PIM-häiriön lähteitä, koska yleensä kyseessä on monimutkainen verkkorakenne. Tehotaso vaihtelee verkossa paljon, sillä radioyksikön lähellä on paljon tehoa ja kaukaisimpaan reunaan mentäessä teho heikkenee.

PIM-testauksen A ja O

Video 4 >>

Perussääntö on, että käytetään mitattaessa oikeaa tehotasoa oikeassa paikassa, koska on otettava huomioon matkalla muodostuva vaimennus. Mittalaitteelta edellytetään siten säädettävää tehotasoa. Mitattaessa on huomattava, että järjestelmäspeksi on eri asia kuin asennettu järjestelmä.

Verkon suunnittelijan olisi hyvä määrittää mittauspisteet ja ilmoittaa, paljonko vaimennus on siinä kohtaa verkkoa. Asentajalla on hyvä olla mukana verkon topologia mittausta tehdessä. Monimutkainen verkko on syytä palastella osiin esimerkiksi niin, että mitataan rakennuksesta kerros kerrallaan.

Millä voi estää PIM:iä

Koska verkon rakentaja ei voi vaikuttaa taajuuksiin ja harvemmin edes komponenttien sijainteihin, verkossa materiaaleina on syytä käyttää laadukkaita komponentteja, joissa PIM-arvo on riittävän hyvä. Komponenttien teknisissä ominaisuuksissa pitää olla välillä tarkkana, esimerkiksi ilmoitetaanko PIM-arvo kolmantena vai viidentenä kertalukuna. Koska verkkoa joutuu PIM:iä etsiessä säätämään ja korjaamaan, täytyy verkkokomponentteihin olla rakennuksessa vastaavalla tavalla pääsy kuin LVI-putkiin.

Antennin sijainti on hyvin usein haasteellinen, koska harvoin verkon asentaja voi vaikuttaa sen sijoittamispaikkaan, vaan se tulee arkkitehdiltä saneltuna. Kuitenkin monesti hyvin pieni antennin siirto voi auttaa. Jotta antennin viallisuus voidaan sulkea pois, antenni irroitetaan ja asennetaan mittauksen ajaksi sen tilalle mittalaitteen varusteista löytyvä vaimennin eli ”kuorma”. Koska PIM on herkkä teholle, kannattaa joskus harkita myös vaimentimen lisäämistä kiinteästi verkkoon, mutta pitää muistaa, että vastaanottosignaali vaimenee silloin samalla.

PIM Master vaikka vuokralle

Seminaarin lopuksi tutustuttiin Anritsun PIM Master-mittalaitteen käyttöön käytännön esimerkeillä, joita on nähtävissä oheisella videolla. Laitteella voidaan selvittää vapaa spektri, jossa mittaukset voidaan tehdä. Etäisyysmittauksilla paikannetaan verkon liitokset ja vikapisteet helposti. Mittausaikana liittimiä koputellaan, jotta nähdään, onko niiden kiristykset kohdillaan.

Anritsun Site Master-laitetta PIM Master optiolla voi vuokrata Orbikselta viikko- tai kuukausivuokralla. Lisäksi on vuokrattavissa Boontonin PIM-mittalaite, jolla voidaan hakea esimerkiksi antennille parasta paikoitusta.

Teksti: Paula Meuronen

Lisätietoja