Home Blogi Valokuidun värisarjat

Valokuidun värisarjat

30.10.2014

Yleistä värisarjoista

Valokuidun häntäkuituja on saatavilla yksivärisenä sekä useilla erilaisilla värijärjestelmillä.

Kuitujen tunnistusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joilla valokaapelin jokainen kuitu sekä kuituryhmä on yksiselitteisesti tunnistettavissa. Värijärjestelmä on yksi tapa toteuttaa tämä tunnistusjärjestelmä, jolla tarkoitetaan värien ja kuitujen järjestysnumeroiden välistä vastaavuutta. Värijärjestelmässä valokuidun päällyste on siis värjätty tunnistevärillä.

Värijärjestelmän häntäkuidut voidaan jatkaa suoraan 6- tai 12-värisarjan mukaiseen runkokaapeliin. Vastaaviin väreihin hitsaaminen on selkeämpää, koska silloin erillistä merkkausta ei tarvita.

Yksiväristen häntäkuitujen käyttö on väristä riippumatonta, eli silloin runkokaapelissa olevat väriyhdistelmät hitsataan yksivärisiin kuituihin ja ne merkataan muilla tavoin jokainen erikseen.

Mittaustulosten ja asennettavuuden kannalta näillä vaihtoehdoilla ei ole vaimennuseroja eikä hintaero yksivärisen ja värisarjan välillä ole merkittävä. Enemmänkin valintaa ohjaavat yrityskohtaiset käytännöt sekä asentajan käyttötottumukset. Myös esimerkiksi operaattorin tai puhelinyhtiön valitsema tapa määrää käytäntöjä. Erilaisten värisarjojen olemassa oloon ja käyttöön on historiallisia kaupallisia syitä, joiden vuoksi tietyssä maassa (myös Suomessa) tai alueella on haluttu varmistaa kuitukaapeleiden paikallinen valmistus.

Lataa tästä Kuitu kotiin -opas

Suomessa yleisimmin käytetyt värisarjat

SFS 5648

Aiemmin Suomessa oli yli 20-vuotta käytössä standardi SFS 5648 6-värijärjestelmä, joka luotiin optisille kuiduille. Tämä standardi on nykyisin kumottu, koska se ei enää palvele hyvin esimerkiksi optisen liityntäverkon suurten kuitumäärien asettamia vaatimuksia. Tätä järjestelmää ei siis tulisi enää uusissa asennuksissa käyttää, mutta se tulee kuitenkin ylläpidossa sekä optisten verkkojen päivitysurakoissa vastaan. Standardi on ollut käytössä vain Suomessa sekä Suomeen valmistetuissa optisissa kaapeleissa. Uutta standardia ei ole päätetty, joten Suomessa on yleisesti käytössä tänä päivänä usempia värijärjestelmiä, joista yleisimpinä FIN2012, ANSI/TIA 598-C sekä IEC/EN 60794-2.

 

Kuitu

 

Kuidun

päällysteen väri

Ensimmäinen kuitu
sininen
2., 6., 10., jne. kuitu
valkoinen
3., 7., 11., jne. kuitu
keltainen
4., 8., 12., jne. kuitu
vihreä
5., 9., 13., jne. kuitu
harmaa
viimeinen kuitu
punainen
Standardin SFS 5648 mukainen värijärjestelmä

 

FIN2012

FIN2012 on kehitetty SFS 5648-6 standardin perusteella. Vaikkei kyseessä ole virallinen standardi SESKOn komiteassa tälle järjestelmälle on sovittu yleisen käytän vuoksi yhteinen tunnus. Kyseessä on 12-värijärjestelmä, jonka värit vastaavat standardin IEC60304 värejä, mutta värien järjestystä ei ole määritelty siihen tai mihinkään kansainväliseen standardiin pohjautuen. Jos ryhmässä on kuituja enemmän kuin 12 käytetään tunnistukseen tarkoituksenmukaista lisämerkintää (esimerkiksi rengas/raita),  täyte-elementit sen sijaan ovat joko mustia tai värittömiä. Samoin jos kaapelirankenteen ryhmien määrä ylittää 12 kpl, ryhmät merkataan niiden rakenteeseen sopivalla lisämerkinnällä.

 
Kuidun
numero
 
Väri
1
sininen
2
valkoinen
3
keltainen
4
vihreä
5
harmaa
6
oranssi
7
ruskea
8
turkoosi
9
musta
10
violetti
11
vaaleanpunainen
12
punainen
Optisten kuitujen 12-värijärjestelmä FIN2012

 

ANSI/TIA 598-C

ANSI/TIA 598-C on yhdysvaltalainen standardin mukainen 12-värijärjestelmä. Tätä kuitenkin sovelletaan kansainvälisesti niin paljon, että kyseinen värijärjestelmä on saanut käytännössä kansainvälisen standardin aseman. Värit ja värialueiden rajat perustuvat Munsellin värijärjestelmään. Tässä järjestelmässä lisämerkintöjen toteutustavat sekä ominaisuudet ovat tarkasti määriteltyjä, merkintöinä käytetään esimerkiksi jatkuvia tai katkeavia pituussuuntaisia raitoja.

 
Kuidun
numero
 
Väri
 
Kuidun
numero
 
Väri
1
sininen
13
sininen, musta lisäväri
2
oranssi
14
oranssi, musta lisäväri
3
vihreä
15
vihreä, musta lisäväri
4
ruskea
16
ruskea, musta lisäväri
5
harmaa
17
harmaa, musta lisäväri
6
valkoinen
18
valkoinen, musta lisäväri
7
punainen
19
punainen, musta lisäväri
8
musta
20
musta, valkoinen lisäväri
9
keltainen
21
keltainen, musta lisäväri
10
violetti
22
violetti, musta lisäväri
11
vaaleanpunainen
23
vaaleanpunainen, musta lisäväri
12
vaaleansininen
24
vaaleansininen, musta lisäväri
Jos ryhmässä on yli 24 kuitua, kuidut 13–36 varustetaan kahdella lisäväriraidalla
(raita tai muu vastava erottuva merkintä).
Yhdysvaltalaisen standardin ANSI/TIA 598-C mukainen värijärjestelmä

 

IEC/EN 60794-2

IEC/EN 60794-2 on eurooppalaisen standardin mukainen 12-värijärjestelmä, jonka värit ovat standardin  IEC 60304 mukaisia. Standardi on vuodelta 2002 ja koskee vain sisäasennuksissa käytettäviä optisia kaapeleita. Sarjan myöhemmissä osissa värijärjestelmään ole viitattu tai sitä ole määritelty. Ulkokaapeleita koskevissa IEC- ja EN-standardeissa värijärjestelmiä ei ole määritelty.

 
Kuidun
numero
 
Väri
1
sininen
2
keltainen
3
punainen
4
valkoinen
5
vihreä
6
violetti
7
oranssi
8
harmaa
9
turkoosi
10
musta
11
ruskea
12
vaaleanpunainen
Standardin IEC/EN 60794-2 mukainen värijärjestelmä
Lataa Opas datakeskusten valokuitukaapelointiin

Värisarjojen valinta ja dokumentointi

Kun värijärjestelmää valitaan, on jo valintaprosessia tehtäessä otettava huomioon ja varmistuttava, että kyseinen järjestelmä on käytettävissä kaikissa tulevissa asennuksissa ja on riippumaton kaapelirakenteesta. Tunnistamisen on oltava mahdollista yksiselitteisesti, jotta vääriltä tulkinnoilta säästytään tehdessä uusia liityntöjä tai ylläpitoa. Järjestelmän oltava sellainen, ettei se aiheuta kohtuuttomia esteitä kaapelihankinnoille.

Värijärjestelmä on määriteltäessä dokumentoitava tekstillä tai taulukolla, viittaamalla ST-kortin 601.02 kyseisiin kohtiin asianmukaisella tavalla tai viittaamalla suoraan kyseiseen standardiin. Määrittely tulisi tehdä jo suunnitteluvaiheessa ja sisällyttää tämä esim. sähköselostukseen. Hankintaspesifikaatioon määritellään valitun värijärjestelmän lisäksi tapa, jolla värijärjestelmän tulee ilmetä kaapelista (vaippamerkintä tms). Värijärjestelmän vaatimukset on sisällytettävä myös tarjouspyyntöihin sekä laatusuunnitelmaan.

Toimittajan on merkattava tieto kaapelin värijärjestelmästä toimitusdokumentteihin sekä ilmoitettava asiakkaalle minkälainen värijärjestelmä kyseisessä kaapelissa on käytössä.

Valokaapeleiden jatkamista tai päättämistä suorittavan urakoitsijan ja asennusliikkeen tulee hankkia tarvittavat tiedot kaapelikohtaisesti käytettävistä värijärjestelmistä sekä ohjeistaa kaikki asentajat sen vaatimusten mukaisesti. Verkon kaikkien osuuksien valokaapeleiden värijärjestelmät tulee dokumentoida. Tiedon oikeellisuus on tärkeää erityisesti jatkettaessa eri värijärjestelmien kaapeleita, esimerkkinä liityntäverkon haarajatkos. Jotta ylläpito olisi jatkossa helppoa ja sujuvaa on tietoa pidettävä ajantasalla ja sen on oltava asianomaisen henkilön saatavilla viivytyksittä.

Lyhyesti sanottuna värijärjestelmät helpottavat ja yksinkertaistavat kuitujen merkitsemistä, kun niitä ei tarvitse merkata erikseen esimerkiksi tarralla ja paneelinumeroinnilla sekä tekevät kaapeleiden jatkamisesta selkeämpää. Kun suunnittelusta lähtien dokumentointi on tehty huolellisesti säästytään myöhemmissä vaiheissa paljolta työltä, vältetään mahdolliset tulkintaeroista johtuvat virheet samalla säilyttäen kohteen toimivuus ja työn tehokkuus.

Lähdeviitteet: ST-kortti 601.02, 681.30, haastattelu Orbis Oy, Harri Mutanen

Teksti: Jenni Linna-Aro


 

Worbis.fi-verkkokauppa