Home Blogi Valokuitua varmuudella - sisäverkkomääräys 65A/2014M

Valokuitua varmuudella - sisäverkkomääräys 65A/2014M

25.02.2015

Orbis on toimittanut valokuidun komponentteja ja valmiskaapeleita jo 25-vuotta. Seuraamme tiiviisti alan kehitystä ja voimassa olevia määräyksiä sekä niiden vaikutuksia asentamiseen ja komponentteihin. Tämän vuoksi koimme luontevaksi koota Viestintäviraston uudistetusta sisäverkkomääräyksestä 65A/2014M keskeisimmät kohdat valokuidun näkökulmasta.

2013 Viestintävirasto sääti uuden sisäverkkomääräyksen 65A/2013M, joka astui voimaan 01.01.2014. Vuoden aikana Viestintäviraston sisäverkkotyöryhmä on vastaanottanut ja kerännyt palautetta sekä määräykseen liittyviä kysymyksiä. Näiden kommenttien pohjalta määräystä on tarkennettu ja selvennetty uudella määräyksellä 65A/2014M, joka tuli voimaan vuoden 2015 alussa.

Tämän määräyksen keskeisimpiä kohtia ovat

  • Aluekaapeloinnin toteutuksen muutokset
  • Kotijakamon vähimmäisvaatimukset
  • Sisäverkon uudistukseen liittyvät muutokset
  • Yleiskaapeloinnin suorituskykyyn liittyvät vaatimukset

Aluekaapelointi ja kotijakamot

Aluekaapelointi on nykyisin mahdollista toteuttaa myös optisella kuidulla tai telekaapelilla. Näin liikkumavaraa on saatu lisättyä, kun omaa koaksiaalikaapelia ei jokaiseen huoneistoon erikseen tarvita.

Jokaiseen talojakamon ja alijakamon väliin asennetaan aina vähintään kuusi optista yksimuotokuitua (OS2), jotka päätetään molemmista päistä. Tämä siis optisen nousukaapeloinnin (4xOS2/asunto) lisäksi.

Kotijakamoiden asennuspinta-alaan on myös tehty palautteiden myötä muutoksia. Uudisrakennuskohteissa asennuspinta-alan on oltava vähintään 0,24m² ja vanhan 150 mm hyötysyvyyden sijasta uusi vähimmäissyvyys on laskettu 90 mm:iin. Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa asennuspinta-alan on oltava vähintään 0,12m² ja hyötysyvyyden niinikään vähintään 90 mm. Muutoksella helpotetaan varsinkin saneerauskohteiden asennustöitä, joissa syvemmän jakamon huomaamaton seinään upottaminen on ollut haastavaa ja rakentamiskustannuksia lisäävää.


Sisäverkon uudistukset

Määräyksen 65A/2014M myötä parikaapelin rakennus Cat6-komponenteilla ei enää aina ole tarpeen vaan toisinaan kuituverkko riittää. Uudistetussa sisäverkon yleiskaapeloinnissa pelkän kuituverkon rakentaminen on mahdollista kohteissa, joissa kuitu kotiin (FTTH) liittymät ovat saatavilla ja kun olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön.


Yleiskaapeloinnin suorituskyky

Uuden määräyksen myötä myös yleiskaapeloinnin suorituskyvylle asetettuja vaatimuksia tarkennettiin ja ne on nyt laskettu valmiiksi kaapeloinnin pituuteen perustuville pituusluokille.

Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin vaimennus aallonpituuksilla 1310nm ja 1550nm enintään

  • 1,0 dB kun ≤ 50 m
  • 1,2 dB kun > 50 ja ≤ 250 m
  • 1,4 dB kun > 250 ja ≤ 500 m

Mikäli pysyvien siirtoteiden kokoonpanossa on käytetty mekaanisia kuitujatkoksia, saa vaimennus olla enintään edellä pysyvän siirtotien pituuden mukaan määritellyn vaatimuksen suuruinen +0,2 dB jokaista mekaanista jatkosta kohden.

Asennusten laadun takaamiseksi liittimien ja adaptereiden puhdistusta on myös tarkennettu. Näiden siirtoteiden rajapinnassa olevien komponenttien puhtaus ja kunto tarkastetaan kuitumikroskoopilla, asetettu suurennuskerroin x200 - ei suurempi eikä pienempi.

Vaikka määräys ei aseta velvoitteita tarkistettujen liittimien dokumentoinnin tarkkuudelle tai laajuudelle on asiasta sovittava tilaajan kanssa erikseen. Viestintävirasto suosittelee noudattamaan ja soveltamaan yleiskaapelointijärjestelmien mittauksissa ja tarkastuksissa ST-kortteja 681.02[95] ja 681.42[96].


Laatu on toimivuuden tae

Tärkeimpänä muutoksena määräyksessä korostuu käytettävien komponenttien laatu ja asetetut suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset. Käyttämällä määräykset täyttäviä komponentteja virheellisiltä arvoilta ja toimimattomilta yhteyksiltä vältytään ja näin ollen minimoidaan jälkikäteen tehtäviä korjaustöitä. Tämä vaikuttaa suoraan rakennuskohteen kustannuksiin. Kaikki Orbiksen myymät valokuidun komponentit ja laitteet täyttävät viestintäviraston määräykset. Haluamme kantaa vastuumme luotettavien ja standardien mukaisten komponenttien toimittajana ja tästä syystä laatu onkin meille yksi tärkeimmistä kriteereistämme.

Lisätietoa voimassaolevasta Sisäverkkomääräyksestä, kaapeloinnista, maadoituksista ym. löydät Viestintäviraston kotisivulta www.viestintavirasto.fi  tai linkistä https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/tekninentoimivuusjatietoturva/sisaverkotjateleurakointi.html

Lähteet:

Teleprikaati, Pekka Koivisto – Verkkopäivien seminaari

Viestintäviraston Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 65 A/2014 M


Teksti:

Jenni Linna-Aro, Harri Mutanen, Orbis Oy

Lisätietoja

Blogin avainsanat: