Home Yritys Arvot

Arvot

Arvot ovat yrityskulttuurimme perusta

Nopeasti muuttuvassa yritysympäristössä ja yrityksen sisäisissä muutostilanteissa vahvat arvot muodostavat pysyvän ohjenuoran toiminnalle, vaikka muut asiat olisivatkin epäselviä.
Orbiksessa arvoilla on merkittävä rooli tavassa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Visio, missio ja arvot muodostavat yhdessä Orbiksen yrityskulttuurin ytimen. Alla luetellut arvot antavat toiminnallemme eettiset normit ja ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme.

Avoimuus ja rehellisyys

Asioiden avoimella ja rehellisellä käsittelyllä on kauaskantoisia positiivisia seurauksia. Avoimuus ja rehellisyys takaavat myös sen, että pidämme sen minkä lupaamme.

Toisten arvostaminen ja tasapuolisuus

Toisen huomioon ottaminen, tämän näkökannan arvostaminen ja eri näkökulmien yhteen sovittaminen on erittäin olennaista meille. Haluamme noudattaa tasapuolisuuden periaatetta kaikissa toimissamme.

Yhteinen tavoitteista sopiminen ja tavoitteisiin sitoutuminen

Kun tavoitteet sovitaan yhdessä, niihin on helpompi sitoutua. Uskomme, että seurauksena on yrityksen jatkuva kehittyminen, henkilöstön motivaation ja työssä viihtyvyyden lisääntyminen - sekä laadukas työn tulos.

Toiminnan kannattavuus ja jatkuva kehittäminen

Kannattavuus ja tuloksellisuus ovat liiketoiminnassa välttämättömiä, ilman niitä emme voi yrityksenä pitkällä aikavälillä toimia. Toimintamme jatkuva kehittäminen ja oma kehittyminen varmistavat kilpailukykymme ja tuovat mielekkyyttä pitkäjänteiseen työskentelyyn.