Home Yritys Ympäristö

Ympäristö

Orbis ja ympäristö

Orbis kehittää ja valmistaa tietoliikenteen ja laadunvarmistuksen järjestelmiä sekä näihin liittyviä kokonaispalveluja. Vaikka yrityksen ympäristövaikutukset eivät ole merkittävät, Orbis ei vain tyydy seuraamaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien ympäristövaatimuksia, vaan pyrkii myös aktiivisesti kehittämään toimintaansa ja tuotteitansa kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.

Kannustamme ja koulutamme työntekijöitämme huomioimaan ympäristövastuunsa kaikilla organisaatiotasoilla ja katselmoimme ympäristöohjelmamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Ympäristöohjelmamme perustuu pääosin ISO 14001:n vaatimuksiin, vaikka ohjelmaamme ei olekaan sertifioitu. Ympäristöohjelma on Orbiksessa käytössä Suomessa ja Virossa ja siinä on asetettu seuraavat päämäärät:

  • Otamme huomioon komponenttien valinnassa toimittajan kyvyn tukea ympäristötavoitteitamme sekä valmiuden toimittaa pyydetyt raaka-aineselvitykset
  • Käytössämme on EU-direktiivin mukaiset prosessit elektroniikkaromun vastaanottamiseen (WEEE) ja haitallisten aineiden käytön rajoittamiseen (RoHS)
  • Pyrimme vähentämään jätteen määrää yleisesti ja erityisesti pyrimme kierrätystä lisäämällä pienentämään sekajätteen osuutta suhteessa energia- ja biojätteeseen
  • Vähennämme ympäristölle haitallisen pakkausmateriaalin määrää korvaamalla sen materiaaleilla, jotka kestävät uudelleenkäyttöä
  • Hyödynnämme konferenssipuheluita ja videoneuvotteluja vähentääksemme toimihenkilöiden matkustusta ja siten vähennämme matkustusliikenteen taakkaa ympäristölle
  • Pyrimme minimoimaan kiinteistömme energiankulutusta

Pakkausten hyötykäyttö

Orbis Oy:llä Suomessa on pakkausten hyötykäytöstä PYR-todistus numero 37865-19995, joka on voimassa vuonna 2011.

RoHS ja WEEE Orbiksessa

Orbis on liittynyt tuottajavastuuyhteisöön Suomessa ja Virossa. Lisäksi Orbis kantaa oman vastuunsa tuotteistaan ja ottaa siten vastaan käyttäjien palauttamat tuotteet, jollei asiakkaan kanssa ole erikseen toisin sovittu.

Orbiksessa ymmärrämme, että WEEE-direktiivi toteutetaan kunkin EU:n jäsenmaan lainsäädännössä eri tavalla. Monissa Euroopan maissa tätä prosessia ei ole vielä saatettu päätökseen. Seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehitystä kussakin toimintaamme liittyvässä maassa, ja kun kansallinen lainsäädäntö on saatettu voimaan, voimme edetä rekisteröinnin ja varsinaisten palautusvelvollisuuksien suhteen. Useimmissa maissa liitymme asianmukaiseen tuottajavastuuyhteisöön. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme palautusmahdollisuuden lisäpalveluna. Kaikki tuotteemme ovat asianmukaisesti merkittyjä WEEE-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Kaikki RoHS-direktiivin alaan kuuluvat tuotteemme täyttävät direktiivin vaatimukset, jollei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. RoHS-vaatimukset täyttäviä tuotteitamme seurataan alihankkijoiden kirjallisten ilmoitusten avulla. Nämä tallennamme tekniseen tiedostoon. Orbksen RoHS-vaatimukset täyttäviä tuotteita ei merkitä erikseen. Tuotteidemme RoHS-vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.